हाक आभाळाची येता

Primary tabs

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
1 Feb 2021 - 5:07 pm

रूटीनाचे गंजलेले
यंत्र अखंड घुमते
जुन्या व्रणावर रोज
नवी जखम करते

अनावर भोवंडून
शिणलेल्या प्राणासाठी
वाटेवरच्या झाडाची
साथ वाटे मला मोठी

त्याचा मायाळू विस्तार
घाले हिरवी फुंकर
एक रंगीत पाखरू
झुले उंच फांदीवर

इवल्याश्या कंठातून
काढी तरल लकेरी
हाक आभाळाची येता
झेपावते दिगंतरी

मुक्त कविताकविता

प्रतिक्रिया

चांदणे संदीप's picture

1 Feb 2021 - 5:41 pm | चांदणे संदीप

काय टोटल लागली नाय. पण ठीक.

सं - दी - प

त्याचा मायाळू विस्तार
घाले हिरवी फुंकर
एक रंगीत पाखरू
झुले उंच फांदीवर
.. मस्त
रुटीन शब्दाऐवजी दुसरा मराठी शब्द छान वाटेल..रोजचाच ?

सरिता बांदेकर's picture

1 Feb 2021 - 9:55 pm | सरिता बांदेकर

रूटीन म्हणजे नित्यक्रम
कविता छान आहे

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

2 Feb 2021 - 9:29 am | ज्ञानोबाचे पैजार

रूटीनाचे गंजलेले
यंत्र अखंड घुमते

कोणते बरे गंजके यंत्र असेल असे जे अखंड घुमत असते?

हे समजले की बाकी कविता समजायला कठीण नाही.

आवडली,

पैजारबुवा,

अनन्त्_यात्री's picture

2 Feb 2021 - 11:38 am | अनन्त्_यात्री

नित्यक्रम कितीही कंटाळवाणा अन् यांत्रिक (गंजलेला व यंत्रवत) असला तरी तो अखंड चालू ठेवावाच लागतो यातून येणार्‍या वैफल्याला रूटीनाचे अखंड गंजके यंत्र ...

टवाळ कार्टा's picture

5 Feb 2021 - 12:43 pm | टवाळ कार्टा

माऊली, "हाक निसर्गाची येता" यासाठी खच्चून कच्चामाल तयार आहे =))

अनन्त्_यात्री's picture

6 Feb 2021 - 4:40 pm | अनन्त्_यात्री

इडंबन तुमीच लिवा नं भौ