गंमत

Primary tabs

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
10 Aug 2017 - 3:45 pm

नवकवितेच्या वाटेवरचे वळण द्यायचे हाक,
"गण-मात्रांचे कृत्रिम बंधन सत्वर तोडुनी टाक !"

यतिभंगाचे भूत लेखणीस कायम भिववित होते
त्या भीतीने तरल काहिसे हातून निसटत होते

गोळा करूनी धैर्य, ठरविले, नको अता मळलेली
वाट पुन्हा ती छंद-बद्ध कवितांची कोंदटलेली

वृत्त-छंद-मात्रांचे अवजड ओझे लेवुनी बसली..
..होती माझी कविता, विमुक्त होता निर्मळ हसली

त्या हसण्याचा खळाळ ध्वनि मज सांगुनी गेला काही,
"मुक्तक लिही, पण ध्यानी ठेव..यमकाविण "गंमत" नाही !"

हास्यकविता

प्रतिक्रिया

एस's picture

10 Aug 2017 - 8:27 pm | एस

भन्नाट कविता.

पद्मावति's picture

10 Aug 2017 - 8:55 pm | पद्मावति

मस्तच.
"मुक्तक लिही, पण ध्यानी ठेव..यमकाविण "गंमत" नाही !"
खुप आवडलं.

चांदणे संदीप's picture

11 Aug 2017 - 11:45 am | चांदणे संदीप

सुरेख रचना!

Sandy

अनन्त्_यात्री's picture

11 Aug 2017 - 2:45 pm | अनन्त्_यात्री

आपल्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद !