धुंद पाऊस

Primary tabs

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
9 May 2017 - 10:46 pm

अनोळखी भेटीत धुंद पाऊस बरसला
थेंबा थेंबात प्रीत नक्षी आकारून गेला

पाने हलता मोती ओघळे
तुझ्या चाहूलीने गंधाळती मळे
गंध तुझा सावळ्या रानी विसावला

पावसाळी सावल्यांत मेघांचा झुला झुले
हळूवार प्रीतीत सरींचा पिसारा उमले
कोवळ्या सूराने दवांत पंख पसरला

विहग जलधारांचे पालवींत लोपले
गूज फुलपाखरांचे मंजिरींत साठले
ओलेत्या नभाने बांधली इंद्रधनुची मेखला

कविताप्रेम कविता

प्रतिक्रिया

पैसा's picture

11 May 2017 - 2:17 pm | पैसा

कडाक्याच्या उन्हात मस्त गारेगार वाटलं!

चांदणशेला's picture

12 May 2017 - 4:04 pm | चांदणशेला

धन्यवाद

पद्मावति's picture

12 May 2017 - 9:28 pm | पद्मावति

ओलेत्या नभाने बांधली इंद्रधनुची मेखला

सुरेख!

चांदणशेला's picture

12 May 2017 - 11:51 pm | चांदणशेला

धन्यवाद