तू येता

Primary tabs

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
20 Apr 2017 - 8:59 pm

तू येता फुलांत गंध रुतला
पाना फुलांत रानवारा नाचू लागला

कंपने उठली अधरांच्या देहावरी
सुखाचा हिंदोळा झुलतो ह्रदयावरी
अधीर रातीचा रंग परि हसला

तवं पंथावर झाले डोळे चांदण्यांचे
चरणी दरवळे आभास स्पर्शांचे
हूरहूर बावरी जाई वेटाळूनी जीवाला

ओंजळीत मी चांदणे घेऊनी
तुझ्या रेशमी केसांत माळूनी
झाडाच्या डोईवर खेळतो चांद आपुला

कविताकविता माझी

प्रतिक्रिया

पैसा's picture

20 Apr 2017 - 9:48 pm | पैसा

छान कल्पना आहेत एकेक!

पद्मावति's picture

20 Apr 2017 - 10:11 pm | पद्मावति

+१
खरच छान आहेत.

चांदणशेला's picture

22 Apr 2017 - 10:37 am | चांदणशेला

धऩ्यवाद