फक्त तुझ्यासाठी...!

Primary tabs

Bhagyashri satish vasane's picture
Bhagyashri sati... in जे न देखे रवी...
31 Oct 2016 - 9:29 pm

तुझी खुप आठवण आली तर काय करु?
तुलाही माझी आठवण करुण देऊ
की एकटीच तुझ्या आठवणीत झरु
तुझ्याशी बोलावसं वाटलं तर काय करु?
स्वत:शीच गप्पा मारु
की अबोल राहुन मौन व्रत धरु
तुला बघावस वाटलं तर काय करु?
तुला शोधत राहू
की स्वत:ला एकांतात नेऊ
तुला स्पर्श करावासा वाटला तर काय करु?
तुझा पहिला स्पर्श आठवू
की तु आता माझा नाहिस ही मनाला जाणीव करुन देऊ
तुझी आठवण घेऊन जाऊ
की तुला विसरण्यासाठी जीव देऊ...!

रेखाटनप्रेम कविता

प्रतिक्रिया

चांदणे संदीप's picture

31 Oct 2016 - 10:15 pm | चांदणे संदीप

घसरूण गेलो!

शेवटली ओळ वाचून सिरीयस व्हायला झालं राव! असलं काहीबाही नका लिहित जाऊ ओ! :O

Sandy

Bhagyashri satish vasane's picture

31 Oct 2016 - 10:19 pm | Bhagyashri sati...

अहो कविता कल्पनात्मक आहे संदीप भाऊ.

चांदणे संदीप's picture

1 Nov 2016 - 3:24 pm | चांदणे संदीप

पण चांगल्या कल्पना कर की ग तै... :(

चांदणे संदीप's picture

1 Nov 2016 - 3:29 pm | चांदणे संदीप

पण चांगल्या कल्पना कर की ग तै... :(

तेर्कू सायलीच पटींगा रे येडे
मेर्कू आती तेरी लैच्च कीव
फुडले सोम्मारतक नै सुधरा ना
तो मैच्च लेती तेरा जीव!
- सलमा (आर्ट्स कॉमर्स सायन्स कॉलेज, सोलापूर, सेकंड ईयर)

तुझा जीवच घेते... वगैरे 'चांगलीच' कल्पना आहे! ;) आपण आपला जीव का द्यावा? ;)

Sandy

कसं काय सुचतं हो असं लिहायला? मी तुमच्या कविताणचा फॅण झालो आहे.

दुसरा भाग पण येतोय कवितेचा, नक्की वाचा

मराठी कथालेखक's picture

7 Nov 2016 - 1:06 pm | मराठी कथालेखक

छान लिहिलयंस.
विरहामुळे निर्माण झालेली व्याकुळता चांगली मांडलीयेस.

Bhagyashri satish vasane's picture

7 Nov 2016 - 2:49 pm | Bhagyashri sati...

धन्यवाद