महत्वाची सूचना

नमस्कार,
मिसळपाव.कॉमवर सदस्य नोंदणी केल्यावर ईमेल आला नसल्यास कृपया admin@misalpav.com या पत्यावर संपर्क साधावा.

एक्सेल एक्सेल - भाग ४ - विशाल विश्वाचा उंबरठा

Primary tabs

वेल्लाभट's picture
वेल्लाभट in तंत्रजगत
28 May 2016 - 8:18 am

एक्सेल एक्सेल: भाग १ - भाग २ - भाग ३ - भाग ४

चौथा भाग - विशाल विश्वाचा उंबरठा
4

प्रतिक्रिया

पैसा's picture

4 Jun 2016 - 10:30 am | पैसा

अगदी बेसिक्स पासून सुरुवात केल्यामुळे ज्यांना काही माहीत नाही त्याना सोपे जाईल.