लाघवी मूल.

Primary tabs

मितभाषी's picture
मितभाषी in मिपा कलादालन
7 Feb 2016 - 11:31 pm

कारे आत्मज्ञान्या !
करीशी शोक !!
षडरिपू तुझे !
जळले ना !! १!!
धन्याने लावले !
ताटीचे अभंग !!
ध्यान देवून !
वाच आता !!२!!
म्हणे आत्मा अनुभूती !
चोखाळील्या वाटा !!
उगीच भपार्या !
सोडू नये !!३!!
विचार वरवंटा !
फिरे पटापटा !!
भुई अंगण !
पिवळे जर्द !!४!!
बॅट्या खोडकर !
वाल्गुदस्वामी !!
मिपाचे आहे !
"लाघवी मुल" !!५!!

नवकवी.मितभाषी.

ता. क. ह्यात काही ते काय म्हणतात ते मूल्य वगैरे शोधू नये.

प्रतिक्रिया

त्रिलोक दर्शन तोंड उघडून न बोलता.

नाखु's picture

8 Feb 2016 - 8:41 am | नाखु

कोंबडी !!!!

पैसा's picture

8 Feb 2016 - 12:35 pm | पैसा

पहिला आणि दुसरा फटु आवडला. चौथ्या फटुमधे अजून उजेड पाडायला हवा होता.

जेपी's picture

8 Feb 2016 - 1:02 pm | जेपी

फोटु दिसत नाहीत.

वरिल कविता एकही पेग न मारता किन्वा शिवाम्बू प्राशन न करता केली आहे . :)

जाणकारांनी फोटो लिंक व्यवस्थित करावी हि विनंती. फोटो अपलोड करताना गडबड झालेली दिसतेय. =))

पैसा's picture

8 Feb 2016 - 1:51 pm | पैसा

फ्लिकरवर टाक.

मारवा's picture

8 Feb 2016 - 1:48 pm | मारवा

हे नक्की काय आहे ?