महत्वाची सूचना

नमस्कार,
मिसळपाव.कॉमवर सदस्य नोंदणी केल्यावर ईमेल आला नसल्यास कृपया admin@misalpav.com या पत्यावर संपर्क साधावा.

शुभ मंगल सावधान …

Primary tabs

भावना कल्लोळ's picture
भावना कल्लोळ in जे न देखे रवी...
20 May 2013 - 6:11 pm

(पुढील काव्य हे मंगलाष्टक्च्या लयीत वाचावे)

घातला दारी मंडप लग्नाचा, खर्च तो बहु केला…
पार्टी हळदीची दिली सर्वा, नाचुन जीव बहु थकला….
एवढे धुंद रात्रनृत्य ते झाले, सकाळी आम्बे हळदी मदतीला ….
तेव्हाच अंतर्मन सांगे हृदयाला, बाबा सांभाळ रे स्वतःला…
नाही कळले परी का म्हणतात तेव्हा …
शुभ मंगल सावधान …

आली समीप लग्न घटीका, heart beat तो वाढीला,
पाहिले न माझ्या वधूस पहिले, बाप धाका पुत्र घाबरला,
काय जाणे असेल कशी ती अप्सरा…
रंभा, उर्वशी कि मेनका, तेवढ्यातच भट कोकलला,
शुभ मंगल सावधान …

चुळबुळ बहू झाली ती मनास , हातास घाम हि सुटला,
अंतरपाट वैरी माझा, का आडवा कळेना …
डोळे मिटून वाट पाहत मी त्या क्षणाची …
समोर उभा ठाकला आणि शेवटचे भट पुटपुटला…
शुभ मंगल सावधान …

दृष्य समोरचे ते अघोरी, पाहूनच मला आली घेरी,
महाकाय तो देह पाटावरी, Balance स्वतःचे Manage करी …
हार हातात तिच्या वाटे भोवऱ्याची दोरी,
शंभर एकरा साठी बापाने दिला माझा बळी …
बापाचा रागाचा कटाक्ष पाहता गळून पडले अवसान ….
माळला हार तिच्या डोकी, आणि मीच दिली एक आरोळी …
शुभ मंगल सावधान … आयुष्य भर संभाळा हा पेहलवान …

विडंबनहास्य

प्रतिक्रिया

पक पक पक's picture

20 May 2013 - 6:15 pm | पक पक पक

:bigsmile: ह्हा ! ह्हा !! ह्हा !!!

उगा काहितरीच's picture

20 May 2013 - 6:26 pm | उगा काहितरीच

:D :D :D

michmadhura's picture

20 May 2013 - 6:32 pm | michmadhura

मस्तच.

प्यारे१'s picture

20 May 2013 - 6:36 pm | प्यारे१

अगागागागागा.
द मा मिरासदारांची कुठलीतरी कथा असावी असं वाटलं झटक्यात!

अत्रुप्त आत्मा's picture

20 May 2013 - 6:50 pm | अत्रुप्त आत्मा

@आयुष्य भर संभाळा हा पेहलवान … >>> =))

अ वांतर--- वृत्तराजा ... ये रे ... ये... =))

पैसा's picture

20 May 2013 - 7:05 pm | पैसा

भारी!

पिंगू's picture

20 May 2013 - 7:26 pm | पिंगू

हाहाहाहा.... डोळ्यांसमोर दृश्य तरळून गेले.. :D

Bhagwanta Wayal's picture

21 May 2013 - 11:32 am | Bhagwanta Wayal

वा!! सुरेख!!

स्पंदना's picture

22 May 2013 - 4:55 pm | स्पंदना

मस्ताड!

प्रभाकर पेठकर's picture

22 May 2013 - 6:24 pm | प्रभाकर पेठकर

आजच्या युगातही असे घडते हे विश्वास ठेवण्यास कठीण आहे पण कवी म्हणतोय तर असेलही त्याचा तसा अनुभव.

भावना कल्लोळ's picture

23 May 2013 - 5:23 pm | भावना कल्लोळ

अहो प्रभा काका, काल्पनिक आहे हो हे, सत्य असले तरी तसा काही प्रत्यक्ष अनुभव मी तरी पहिला नाही आहे.

झकासराव's picture

24 May 2013 - 12:06 pm | झकासराव

हाहाहाहा

लै भारी..

चित्रगुप्त's picture

24 May 2013 - 12:36 pm | चित्रगुप्त

भारीच भारी.
आता हिचे सासरचे नाव काय ठेवले, तेवढे नक्की सांगा.