झट्पट आप्पे

- २ वट्या मुगाची डाळ (सालीसकट or सालीशिवाय) दोन तास भिजत घाला.
- दोन तासानन्तर डाळ साधारण दुप्पट होइल.
- जास्तिचे पाणी काढुन हि डाळ, २ मिरच्या, २ लसुण पाकळ्या, १/२ इन्च आल, बारीक चिरलेलि कोथिम्बिर, चविनुसर मीठ आणि किन्चित हिन्ग घालुन mixer मधुन वाटुन घ्या.
- हे मिश्रण जाड्सरच राहु द्या.
- आता वरुन थोडे जीरे, बरिक चिरलेला कान्दा घालुन आप्पे-पात्रामधे आप्पे बनवा.

मी हे Maggie Hot n Sweet Ketchup बरोबर serve केले. तुम्हि हे पुदिन्यच्या चट्णी बरोबर अथवा ओल्या खोबर्याच्या चट्णी बरोबर serve करु शकता.

हि अतिशय सोप्पी, tasted आणि tested पा.क्रु. आहे!!

मिसळपाव वर माझ हे पहिल-वाहिल लेखन आहे. तेव्हा चुक भुल देणे घेणे!

प्रतिक्रिया

मिपावर स्वागत आहे.
पहाटे पहाटे असले फोटोविरहीत पाकृ चे लेख बरे वाटतात.


मधुमेहा विरुद्ध लढा
माझी जालवही

हा घ्या फोटो!!

तमाम नाईट शिप्ट करणार्‍या आय टी कामगार बंधूंकडून आपला जाहिर निषेध. पोटात भुकेने खड्डा पडल्यानंतर असल्या चमचमीत पाकृ दाखविणे हा आंतरजालावरील एक गुन्हा समजण्यात यावा.


मधुमेहा विरुद्ध लढा
माझी जालवही

तांदूळ-उडिद डाळ किंवा रव्याचे आप्पे ठाऊक होते. हे मुगाच्या डाळीचे वेगळेच दिसतात. करून पहायला हवे.

आप्पे जसे तिखटमिठाचे करतात तसेच गोडाचे देखिल करता येतात. तेही छान लागतात.

फोटोवरून छान झाले असावेत याचा अंदाज येतोय.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

फोटो आणि पाकृ छान

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.

सोपी पाककृती
फोटो पण छान

आप्पेपात्र कस असत?
ईडली बनवायला वापरतात तस असत का?

पुरी जाईचिया फुल फाकणे| त्याचि नाम जैसे सुकणे|
तैसे कर्मनिषे न करणे| केले जिद्दी|

एक प्रकारचा तवा आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

पुर्वी बिडाचे असे. आता निर्लेपचेसुद्धा मिळते.

ते वापरायला (आणि कॅलरी कॉन्शस असणा-यांसाठी) फारच चांगले आणि सुटसुटीत असते.:) SmileSmile

अजून फोटो येथे बघा.

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.

दगडी सुद्धा असायचे.

--------------------------------------------------------------
उत्तरतो हिमवन्तो दाहिणतो सालिवाहणो राञा
समभारभरक्लान्ता तेण न पल्हत्थ पुहवी ||

अजून फोटो येथे आणि येथे बघा.

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.

येस्स
तवाच आहे
धन्यवाद

पुरी जाईचिया फुल फाकणे| त्याचि नाम जैसे सुकणे|
तैसे कर्मनिषे न करणे| केले जिद्दी|

फोटो आणि पाकृ दोन्ही उत्तम

आता उरलो प्रतीसादापूरता...

फोटो आणि पाकृ दोन्ही उत्तम

आता उरलो प्रतीसादापूरता...

फोटो आणि पाकृ दोन्ही उत्तम

आता उरलो प्रतीसादापूरता...

माउस खराब झाल्याने प्रतिक्रिया रिपीट झाल्या
क्षमस्व

आता उरलो प्रतीसादापूरता...

मूगडाळीचे आप्पे कधी खाल्ले नाहीत करुन बघावे लागतील.

Positive Comments बद्दल ध्यन्यवाद!! आप्पे पात्राचा फोटो कोलज च्या right bottom ला आहे. मी non-stick वपरते. पण आईकडे बीडाचे पात्र वापरतात.

छान. असं आप्पेमेकर आणलं पाहीजे.
बाकी तुम्ही नववधु कधीपर्यंत राहणार? नाही म्हणजे नंतर नाव बदलणार का?

***********************************************************
http://www.facebook.com/shilpket
http://shilpasview.blogspot.com/

वा आवडलं, छान आमच्याकडे साधारण इडलीचं जे पिठ असतं त्याचेच करतात,

असो, तवा छान आहे........ आणि पाक्रुपेक्षा मला त्या करणा-यांची भांडी जास्त आवडतात असा इतिहास आहे.

@ शिल्पा ब, तुम्हि वर अप्पेमेकर लिहिलंय ते वाचताना एकदम अप्पा जोगळेकर वाचलं, आणि जाम हसु आलं. असो.

http://harshad-gaaanikha.blogspot.com/

आणि खाण्याबद्दल म्हणाल तर खाण्यासाठीच जगणारेच जे असतात ना त्यापॅकी आम्ही एक आहोत. नाही तर वर जाताना काय घेउन जाणार हो, प्लॅट च्या टॅक्सची पावती की १/२ एकराचा सात बारा की ५ तोळे सोनं.

नक्की करुन पाहिन..विकांताला

खुपच मस्त आहे गं... मी ह्याच मिश्रणाचे घावन करते. आता एकदा आप्पे करुन बघितले पाहिजेत. Smile

आपण जगण्यासाठी खात नसुन खाण्यासाठी जगतो.
http://fooddreamers.blogspot.com