श्री गणेश लेखमाला २०२३

1

बस्स! फक्त एवढंच कर...

चक्कर_बंडा's picture
चक्कर_बंडा in जे न देखे रवी...
1 Jun 2023 - 9:47 am

दिवस कसाबसा निघून जाईल
कातरवेळ मात्र अंगावर येईल
तू फक्त माझी सय काढू नको
"ती" आली तशी संपून ही जाईल

मग काही अबोल-अनाथ स्वप्ने
वाऱ्यावर बेवारस फिरत-उडत
रात्रारंभी तुझ्या खिडकीशी येतील
डोळ्यांवाटे आत शिरू पाहतील

त्यांना अजिबात थारा देऊ नकोस
डोळे अगदी घट्ट मिटून घे
हात बाहेर न काढता आतूनच
निग्रहाने "ती" खिडकी बंद कर

मग मऊ केस झटकून जरासे
कुरळ्या बटांना मोकळं कर
सुकलेले ओठ घट्ट करून
पाठीला उशी लावून स्वस्थ बस

पुर दाटून आलाचं पापण्यांमध्ये
तर त्याला तिथेचं थोपवून ठेव
अन् माझा चेहरा आठवलाचं
तर चुकूनसुद्धा झरू नकोस

मी "हरवून" गेलोय कधींचं
मला पुन्हा शोधत बसू नकोस
तुझ्या बाजूला गाढ झोपलेल्याला
नकळत परका करू नकोस

बस्स !!! फक्त एवढंच कर...
रात्री उगाचं जागत बसू नकोस...

#चक्कर_बंडा

मुक्त कविताकवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

प्राची अश्विनी's picture

14 Jun 2023 - 9:48 am | प्राची अश्विनी

आवडली.

कर्नलतपस्वी's picture

14 Jun 2023 - 10:24 am | कर्नलतपस्वी

मी "हरवून" गेलोय कधींचं
मला पुन्हा शोधत बसू नकोस
तुझ्या बाजूला गाढ झोपलेल्याला
नकळत परका करू नकोस

मी "हरवून" गेलीयं कधीची
मला पुन्हा शोधत बसू नकोस
तुझ्या बाजूला गाढ झोपलेल्या
माझ्या वहिनीला नकळत परका करू नकोस

हल्लेच घ्या....

आपलं आसचं आसतयं बघा ,गुंत्यात गुंतूनी पाय माझा मोकळा.

पण भावना खुप सुंदर व्यक्त केल्यात.