काहीतरी सलत असतं...

Primary tabs

Deepak Pawar's picture
Deepak Pawar in जे न देखे रवी...
2 Feb 2023 - 3:55 pm

काहीतरी सलत असतं
आपणास मात्र कळत नसतं
कुणाच्यातरी आठवणीने मन
आतल्याआत जळत असतं

होवून कधी बेभान
झुलत असतो
फुलासारखं आपण सुध्दा
फुलत असतो
कुठल्याश्या भासापाठी मन सारखं पळत असतं.

असं कसं कुणावरही
आपण प्रेम करुन बसतो
पण त्याचं आपल्याकडे लक्ष नसतं
अन् आपण आयुष्यावर रुसतो
ती आपल्याला झिडकारते
किंवा तो आपल्याला झिडकारतो
कळत असून मन आपलं त्याच्याकडेच वळतं.

दीपक पवार.
https://youtu.be/vsStJxhSSDU

कविता माझीकविता

प्रतिक्रिया

चित्रगुप्त's picture

2 Feb 2023 - 4:31 pm | चित्रगुप्त

आवडली कविता. एक प्रकारचा निरागस भाव आहे, तो खासच.

"पण त्याचं आपल्याकडे लक्ष नसतं ... अन् आपण आयुष्यावर रुसतो"
हे असं केलं तर कसं वाटेल ? --
-- पण त्याचं आपल्याकडे लक्षच नसतं ... मग आपण आयुष्यावर रुसतो...

अत्रुप्त आत्मा's picture

2 Feb 2023 - 8:04 pm | अत्रुप्त आत्मा

छान प्रयत्न. आवडली.

राजेंद्र मेहेंदळे's picture

2 Feb 2023 - 10:07 pm | राजेंद्र मेहेंदळे

का कोणास ठाउक, पण पाड्गावकरांच्या या कवितेची आठवण झाली

https://www.linespeaks.com/2020/09/Mangesh-padgaonkar-marathi-kavita-me-...

कर्नलतपस्वी's picture

3 Feb 2023 - 7:30 am | कर्नलतपस्वी

अफलातून कविता आहे. राजेंद्र भौ लि॔कबद्दल धन्यवाद.

दिपक भौ तरल लिहीता. पण खरंच का एवढं आयुष्य तरल असतयं.

अन् आपण आयुष्यावर रुसतो
म्हणतात आयुष्य एक प्रवास असतो
जाणारा क्षण पुन्हा येत नसतो
आयुष्यावर रूसून काही उपयोग नसतो
कारण तिच्या लेखी आपण कुणीच नसतो

चित्रगुप्त सर, अत्रुप्त आत्मा सर, राजेंद्र मेहेंदळे सर, कर्नलतपस्वी सर आपले सर्वांचे मनःपूर्वक धन्यवाद.
चित्रगुप्त सर आपण सांगीतल्या प्रमाणे बदल करतो.

भागो's picture

13 Feb 2023 - 11:57 am | भागो

छान
हुरहूर लावणारी.
युट्युब पण छान आहे.

चौथा कोनाडा's picture

13 Feb 2023 - 5:33 pm | चौथा कोनाडा

प्रेम हे असंच असतं,
दुर दुर पळतं
सारखं सारखं खुणावत,
एक दिवस अदृष्य होतं
आपल्याशी काहीतरी जोडत
आणि आपल्यातलं काही खोडत.

मस्त सुरेख कविता, दीपक पवार !