कुण्या देशिचा असेल वारा??

Primary tabs

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
2 Oct 2022 - 2:36 pm

दूरदेशिचा दरवळ घेऊन, झुळझुळणारा येतो वारा,
धडधडणारे काळिज आणिक फडफडणा-या नयनी तारा.
विशाल गो-या कपोलावरी घर्मबिंदु का सरसर जमती?
वरवर सारे शांत तरीही खळखळणा-या मनात धारा..

सळसळणा-या उत्तरियाचा पोत रेशमी नकोनकोसा,
थरथरणा-या कायी स्मरतो स्पर्श कोणता हवाहवासा?
किणकिणणा-या कंकणास का कुणकुण कोणा अगंतुकाची?
रुणझुण रुणझुण नाचति नुपुरे, पावलांस मग कुठला थारा?

घेऊन घागर, घाबरघाबर, घरून निघते पाणवठ्यावर;
कुणी यौवना झरझर भरभर, तमाचीच वर ओढुन चादर.
कुंडल, कंकण, बिंदी, पैंजण.. जडजड होती सारे जेवर,
परंतु मखमल वाटे कंकर, तलम मलमली मार्गच सारा.

अशा अवेळी वेळुबनातुन कोण छेडितो अगम्य तारा?
झिळमिळ कौमुदि अवतीभवती तरी तनूचा चढतो पारा?
जरी रिकामी तरीहि भरली अशी कशी ती भासे घागर?
यमुनेकाठी कुठून अवचित द्वारकेतला सुगंध खारा?

कणकण वाळू कुंतलातली हळूच थोडी सोबत घेऊन,
परिमळ लेवून, गुणगुणणारा दूरदेशी मग निघतो वारा...

कविता

प्रतिक्रिया

इन्दुसुता's picture

2 Oct 2022 - 10:53 pm | इन्दुसुता

छान रचना. खूप आवडली.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

3 Oct 2022 - 8:32 am | ज्ञानोबाचे पैजार

लयबध्द नादमय कविता आवडली, वाचतना बोरकरांची आठवण झाली,
पैजारबुवा,

मस्त. अनुप्रास अलंकाराचे उदाहरण वाटतेय ही कविता. अर्थही खूप छान. वाचताना मजा आली.

Bhakti's picture

3 Oct 2022 - 12:05 pm | Bhakti

_/\_

कर्नलतपस्वी's picture

18 Oct 2022 - 10:38 am | कर्नलतपस्वी

रचना आवडली.

प्राची अश्विनी's picture

22 Nov 2022 - 9:43 am | प्राची अश्विनी

इंदूसुता, पैजारबुवा, श्वेता, भक्ती, कर्नलसाहेब
खूप खूप धन्यवाद!