शोध

Primary tabs

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
3 Feb 2022 - 3:14 pm

निर्झरातून वाहणारे
सागरातून लहरणारे
खोल आतून उमलणारे
मी पणाशी झुंजणारे
वास्तवाच्या वाळवंटी
मृगजळे साकारणारे
जाणतो मी स्वल्प काही

जाणिवेला छेदणारे
नेणिवा ओलांडणारे
भोवताला व्यापणारे
व्यापुनी हुलकावणारे
नश्वराच्या चौकटीतून
शाश्वताशी बोलणारे
शोधतो मी गूढ काही

कवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

मार्कस ऑरेलियस's picture

5 Feb 2022 - 10:49 am | मार्कस ऑरेलियस

आली आली आली , कच्च्या मालाची ऑर्डर आली !

किती वाट पहायला लावलीत राव !!

=))))

कर्नलतपस्वी's picture

5 Feb 2022 - 11:20 am | कर्नलतपस्वी

वाट पहतोय

गड्डा झब्बू's picture

5 Feb 2022 - 11:37 am | गड्डा झब्बू
कर्नलतपस्वी's picture

5 Feb 2022 - 2:21 pm | कर्नलतपस्वी

पघीतला अन ठिगळपण जोडलयं

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

5 Feb 2022 - 2:09 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

आवडली गूढ कविता
पैजारबुवा,

श्रीगणेशा's picture

6 Feb 2022 - 3:21 pm | श्रीगणेशा

खूप छान!