(स्वप्ना, जागृती, सीमा)

प्रसाद गोडबोले's picture
प्रसाद गोडबोले in जे न देखे रवी...
18 Dec 2021 - 8:58 pm

स्वप्ना, जागृती, सीमा
आल्या तिघीही घरी
कुणास घेवु कवेत
अन कुणास ठेऊ दुरी?

सीमेसोबत जरा लोळलो
कामज्वराच्या धगीं पोळलो
स्वप्ना, जागुस शेजेघेऊनी
षड्-मोहघटांसवे खेळलो

(स्वसंपादित)
(अतिशृंगारिक कडवी स्वसंपादित)
(स्वसंपादित)

आवेगाचे वेग अनावर
असे गळुनी पडताना
एकांमेकीं विरुनी जाऊ
द्वैत आपुले विस्मरताना

- शृंगार्_रात्रीं

अदभूतआयुष्यकॉकटेल रेसिपीचाटूगिरीरोमांचकारी.शृंगारस्पर्शप्रेमकाव्यमौजमजा

प्रतिक्रिया

प्रसाद गोडबोले's picture

18 Dec 2021 - 8:59 pm | प्रसाद गोडबोले

आमची प्रेरणा : स्वप्न जागृतीची सीमा https://www.misalpav.com/node/49675
(प्रेरणा नंतर स्वतंत्रपणे भेटली ;) )

मुक्त विहारि's picture

18 Dec 2021 - 10:34 pm | मुक्त विहारि

आवडले

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

20 Dec 2021 - 10:15 am | ज्ञानोबाचे पैजार

तिघिंच्या आठवणीने काळजात कळ गेली

ते स्वसंपादन काय असेल याचा साधारण अंदाज आला, तरी सुध्दा एक उत्सुकता म्हणून..... शक्य असेल तर व्यनि करा.

पैजारबुवा,

राघव's picture

20 Dec 2021 - 5:01 pm | राघव

धन्य आहात!!
स्वसंपादनाची कल्पनाही भारी!! हा हा हा..

प्रचेतस's picture

20 Dec 2021 - 6:44 pm | प्रचेतस

कहर
=))

अनन्त्_यात्री's picture

20 Dec 2021 - 10:31 pm | अनन्त्_यात्री

साहित्यिकाने नापास केलेली दवणीय लेखनकामाठी आपल्या अतुलनीय स्वयंसंपादित नवनिर्मितीची प्रेरणा ठरू शकते याचे सानंद आश्चर्य वाटले.

प्रसाद गोडबोले's picture

20 Dec 2021 - 10:35 pm | प्रसाद गोडबोले

आपली खिलाडूवृत्ती पाहुन खुप छान वाटलं !

मनःपुर्वक धन्यवाद :)