[कविता' २०२०] - भुंगा

Primary tabs

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
19 May 2020 - 2:55 pm

भुंगाशांत बसलेलो असतो तेव्हा
कोठून तरी विचारांचा भुंगा डोक्यात शिरतो
मेंदू पोखरतो
दाबून टाकलेल्या जुनाट
कुजक्या आठवणींचा
भुसा बाहेर पाडत राहतो
हुसकून लावावा म्हणता
खोलवर आत जात राहतो
मन बेचैन करतो
चित्त हरपतो
घटकाभर कसलीच मात्रा चालत नाही
हताश करून सोडतो

कोठून तरी भुंगा डोक्यात शिरतो


प्रतिक्रिया

रुपी's picture

19 May 2020 - 7:54 pm | रुपी

छान कविता

मन्या ऽ's picture

20 May 2020 - 7:17 am | मन्या ऽ

होत अस कधी कधी!

चांदणे संदीप's picture

21 May 2020 - 7:15 am | चांदणे संदीप

अशा भुंग्याला पकडून कवितेत आणला आणी आमच्या मागे सोडला हे बरे नाही केले तुम्ही. ;)

सं - दी - प

गणेशा's picture

21 May 2020 - 12:24 pm | गणेशा

अजून थोडे लिहायचे की
का भुंगा लगेच गेला उडून :)))

+1 चांगले लिहिले आहे.. थोडे अजून हवे होते असे वाटत आहे..

जव्हेरगंज's picture

21 May 2020 - 9:27 pm | जव्हेरगंज

भुंगा बाहेर काढायचा राहिलाच की!
+१पैलवान's picture

23 May 2020 - 11:50 am | पैलवान

हा भुंगा लई वाईट्ट!

पाषाणभेद's picture

24 May 2020 - 9:18 am | पाषाणभेद

छान प्रकटन.