ह्या असल्या पाऊसरात्री

Primary tabs

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in दिवाळी अंक
25 Oct 2019 - 6:00 am


मिपा दिवाळी अंक  २०१९

अनुक्रमणिका
ह्या असल्या पाऊसरात्री
ह्या असल्या पाऊसरात्री
मी नीज लोटुनी देतो
आठवांच्या मऊ उशीला
हलकेच कुशीत घेतो

रात्र कशी सरावी?
या अवघड प्रश्नामध्ये
नाव कागदी सोडून
हेलकावे बघत बसतो

प्रौढ जलधारांच्या
सुरात चालती गप्पा
मी त्यांच्या मैफलीला
पहिल्या रांगेत बसतो

किती नाही म्हणावे
मी हळवा उगाच होतो
तुझे गाणे तुझ्यासाठी
माझ्याही नकळत गुणगुणतो


20191016-122815

अनुक्रमणिका

प्रतिक्रिया

यशोधरा's picture

26 Oct 2019 - 2:00 pm | यशोधरा

वा, वा!

श्वेता२४'s picture

8 Nov 2019 - 5:41 pm | श्वेता२४

अलगद, हळुवार कविता

अलकनंदा's picture

19 Nov 2019 - 1:54 pm | अलकनंदा

अलवार, सुरेख.