आनंद

Primary tabs

बिपीन सुरेश सांगळे's picture
बिपीन सुरेश सांगळे in जनातलं, मनातलं
26 Sep 2019 - 9:01 pm

आनंद
----------------------------------------------------------------------------------------------------
कपडे चढवताना तिने त्याला खुषीत डोळा मारला .
“मजा आली ! ”
तिच्या या वाक्यावर तो चमकला. एक धंदेवाली असं म्हणते ?...
त्याच्या चेहऱ्यावरचं प्रश्नचिन्ह पाहून तीच पुढे म्हणाली , “प्रत्येक क्षण एन्जॉय करायचा असं माझं तत्व आहे. जग दुःखाने भरलेलं आहे . आपण का दुःखी व्हायचं ? हे काम करताना पैसाही मिळतो . पण मी त्या कामाचाही आनंद लुटते –मनापासून ! इतर पोरींसारखं नाही “…
ती एक कॉलेजतरुणी होती , ऐश करण्यासाठी पैसा मिळवायला हे काम करणारी.
खच्च्यॅक !
तिच्या मानेतून लालभडक रक्ताच्या चिळकांड्या उडाल्या .
त्याचा चाकू तिच्या मानेत रुतला होता. तिच्या डोळ्यात अविश्वासाची भावना होती.
तो सीरिअल किलर म्हणाला , “ तुझ्यासारख्या रांडांना गाठून त्यांना खलास करण्यात मलाही आनंद मिळतो- मनापासून ! कळलं?” …
---------------------------------------------------------------------------------------------

हे ठिकाण

प्रतिक्रिया

आंबट चिंच's picture

27 Sep 2019 - 7:15 am | आंबट चिंच

जबरी ट्विस्ट. पण शशक नाही झालीये.

जॉनविक्क's picture

27 Sep 2019 - 11:26 am | जॉनविक्क

:D तुमचा राम गोपाल वर्मा झाला. म्हणजे प्रयत्न स्तुत्य आहे पण...