.

पाहिजे

Primary tabs

अन्या बुद्धे's picture
अन्या बुद्धे in जे न देखे रवी...
2 Apr 2019 - 10:39 am

मनातले थेट लेखणीतून पाझरले पाहिजे
मौनाने अक्षरातून तरी स्पष्ट बोलले पाहिजे

गाईलही कधी पाखरू मुग्ध भाव मनातले
एकदा देऊन कान आतुर मने ऐकले पाहिजे

खडकातही कधी फुटेल कोवळी पालवी
ओतून जीव रक्त घाम परी शिंपले पाहिजे

भेटेल पांडुरंग आस दर्शनाची धरेल त्याला
सोडून देहभान भक्तिमार्गी चालले पाहिजे

साहल्यावरी तिचा दुरावा दिवसभराचा
भेटण्या स्वप्नात तरी तिने आले(च) पाहिजे

-अनुप

कविता

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

2 Apr 2019 - 11:45 am | ज्ञानोबाचे पैजार

पैदल चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए, जीवन के सफ़र में सवारी चाहिए
अकेला है misterखिलाड़ी missखिलाड़ी चाहिए

पैजारबुवा,

अन्या बुद्धे's picture

2 Apr 2019 - 12:16 pm | अन्या बुद्धे

हा हा हा! सुसाट प्रतिक्रिया! :)