प्रीत फुला

Primary tabs

Secret Stranger's picture
Secret Stranger in जे न देखे रवी...
18 Jul 2018 - 12:04 pm

तू सांग रे माझ्या प्रीत फुला
शब्दात कसे सांगू मी तुला,
प्रेम हे माझे अवखळ वेडे
कळेल का नजरेत तुला..

तू सांग रे माझ्या प्रीत फुला
नजरेत कसे सांगू मी तुला,
तुझीच स्वप्ने रंगवली मी
दिसेल का स्वप्नात तुला..

तू सांग रे माझ्या प्रीत फुला
स्वप्नात कसे हे दिसेल तुला,
तुझ्याचसाठी झुरणे माझे
कळेल का सत्यात तुला..

कविता

प्रतिक्रिया

श्वेता२४'s picture

18 Jul 2018 - 12:06 pm | श्वेता२४

गेय कविता

Secret Stranger's picture

18 Jul 2018 - 1:13 pm | Secret Stranger

गेय ???

श्वेता२४'s picture

18 Jul 2018 - 1:30 pm | श्वेता२४

कुणी चांगली चाल लावली तर छानसं गाणं होईल याचं. गाता येईल अशी

Secret Stranger's picture

18 Jul 2018 - 1:53 pm | Secret Stranger

अच्छा तशी होय... धन्यवाद..

'वाट पाहुनी जीव शिणला'च्या चालीत म्हणता येईल. फक्त 'गडनी सखे गडनी' साठी एखादी ओळ ॲड करावी लागेल :)

Secret Stranger's picture

20 Jul 2018 - 11:41 am | Secret Stranger

धन्यवाद.. नक्कीच प्रयत्न करेन.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

20 Jul 2018 - 12:57 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

या गाण्याला सांग सांग भोलानाथ ची चाल बरोबर बसते आहे...

पैजारबुवा,

Secret Stranger's picture

20 Jul 2018 - 1:04 pm | Secret Stranger

प्रयत्न करून पाहतो.

Mak Mohan's picture

20 Jul 2018 - 2:05 pm | Mak Mohan
Mak Mohan's picture

20 Jul 2018 - 2:05 pm | Mak Mohan
Mak Mohan's picture

20 Jul 2018 - 2:05 pm | Mak Mohan
Mak Mohan's picture

20 Jul 2018 - 2:06 pm | Mak Mohan
Mak Mohan's picture

20 Jul 2018 - 2:06 pm | Mak Mohan
Mak Mohan's picture

20 Jul 2018 - 2:07 pm | Mak Mohan
Mak Mohan's picture

20 Jul 2018 - 2:07 pm | Mak Mohan
Mak Mohan's picture

20 Jul 2018 - 2:08 pm | Mak Mohan

व्वा... खुपचं सुंदर काव्यपंक्ती..मजा आली..
येऊद्या अजून..प्रतीक्षेत

Secret Stranger's picture

20 Jul 2018 - 3:16 pm | Secret Stranger

खूप खूप धन्यवाद.
अजून नक्कीच येतील..

सतिश गावडे's picture

20 Jul 2018 - 2:34 pm | सतिश गावडे

"तुम तो ठेहरे परदेशी" ही चाल पण लागते.

Secret Stranger's picture

20 Jul 2018 - 3:17 pm | Secret Stranger

करून पाहतो..