कल्पनेचे महेर

कवि मानव's picture
कवि मानव in जे न देखे रवी...
14 Nov 2016 - 5:30 pm

गेल्या काही रात्री, मी झोपलोच नाही,
उजेड लोचनांचे, कधी संपलेच नाही,
हे देह फार क्षीणले, जाड पापण्या तरी ही,
ते....स्वप्न दिसले, जे पाहिलेच नाही !!१!!

त्या लक्ख प्रकाशात, गूढ अंधार होते,
कल्पनेचे ते महेर, बहुत दार होते,
दर्या, पर्वतांना ओलांडून पोचलो तर,
ते शब्द कानी पडले, जे ऐकलेच नाही !!२!!

ती पाहुनी पुण्यभूमी, मी जाहलो कृतार्थ,
सहवास दिग्गजांचा, सह शारदेची साथ,
कर जोडता तयांना, जी लागली समाधी,
असे काव्य सुचले, जे वाटेलच (लिहिलेच) नाही !!३!!

मराठी गझलकविता

प्रतिक्रिया

कवि मानव's picture

14 Nov 2016 - 5:31 pm | कवि मानव

महेर = माहेर

चांदणे संदीप's picture

14 Nov 2016 - 6:16 pm | चांदणे संदीप

सेल्फ चेकिंग काय परकार अस्तो का न्हाय?

"वाटेलच नाही"

चांगल्या चित्रावर शाई सांडली!

Sandy

कवि मानव's picture

14 Nov 2016 - 6:20 pm | कवि मानव

क्षमा असावी !!