श्री गणेश उत्सव २०१३ { भाग १ }

मदनबाण's picture
मदनबाण in कलादालन
8 Sep 2013 - 10:53 pm

तर मंडळी... बाप्पाच्या आगमनाची सगळीकडे जोरदार तयारी सुरु झालेली आहे. :)
ह्या भागात बाप्पाचे घरी येण्याच्या आधीचे फोटो काढले आहेत...

१) रंगकाम होण्यापूर्वीची मूर्ती
G1

२)बाप्पाचे रंगकाम-१
G2

३)बाप्पाचे रंगकाम-२
G3

४)बाप्पाचे रंगकाम-३
G4

५) एका मागोमाग ठेवलेल्या बाप्पाच्या मूर्ती
G5
६)शेषधारी.
G6

७)गोपाल गणेश
G7
८)रत्न गणेश
G8

९)बाल गणेश
G9

१०)गणपती आणि गणपती -१
G11
११)शूर्पकर्ण...
G12

१३) चला बाप्पा आता भक्तांच्या घरी जाण्यास तयार झालेले आहेत.
G13
१४) १*२*३*४ गणपतीचा जयजयकार, बोला गणपती बाप्पा मोरया ! :)
G14

कॅमेरा- निकॉन डी-५१००
* रॉ प्रोसेसिंग करुन फोटो कंप्रेस केले आहेत.कंप्रेस केल्यामुळे कलरटोन बदलतो.

{बाप्पाचा दास}
मदनबाण.....

स्थिरचित्र

प्रतिक्रिया

लॉरी टांगटूंगकर's picture

8 Sep 2013 - 11:13 pm | लॉरी टांगटूंगकर

सुंदर फोटो!!!!!!!!!!!!!

कलाकाराला पहायचं असेल तर कलेची उधळण करताना पहावे असं काहीतरी ऐकलं होतं.
कामात गढून गेलेल्या मूर्तीकारांचा हेवा वाटला..

किसन शिंदे's picture

9 Sep 2013 - 1:00 am | किसन शिंदे

ज्जे बात बाणा!!

तू काढणार असलेले पुढचे सगळे फोटू बघण्यास उत्सूक.

अत्रुप्त आत्मा's picture

9 Sep 2013 - 4:11 am | अत्रुप्त आत्मा

+१ +१ +१

प्यारे१'s picture

12 Sep 2013 - 1:34 am | प्यारे१

+१+१+१+१

जॅक डनियल्स's picture

9 Sep 2013 - 1:05 am | जॅक डनियल्स

खूप मस्त आणि सुंदर फोटो. गणपतीच्या मूर्ती बघणे हा छंद होता, त्यामुळे त्याची आठवण होते.
तुमचे फोटो साठवून ठेवत आहे.
धन्यवाद् !

मीनल's picture

9 Sep 2013 - 8:44 pm | मीनल

बाल गणेशचा फोटो क्युट आहे.

जोशी 'ले''s picture

9 Sep 2013 - 9:46 pm | जोशी 'ले'

मस्त मस्त अन् मस्त.....

मुक्त विहारि's picture

11 Sep 2013 - 6:33 am | मुक्त विहारि

पु. फो. प्र.

अमोल केळकर's picture

11 Sep 2013 - 10:55 am | अमोल केळकर

खुप छान, पुढील भाग लवकर येऊ दे !

अमोल

प्रचेतस's picture

11 Sep 2013 - 10:57 am | प्रचेतस

सुरेख रे बाणा.

पैसा's picture

11 Sep 2013 - 10:59 am | पैसा

पुढचा भाग कधी?

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

11 Sep 2013 - 11:01 am | डॉ सुहास म्हात्रे

+१

अनन्न्या's picture

11 Sep 2013 - 6:31 pm | अनन्न्या

सुंदर फोटो! गणपतीची मूर्ती पाहून प्रसन्न वाटते अगदी!

मी-सौरभ's picture

11 Sep 2013 - 7:46 pm | मी-सौरभ

सहमत आहे

मदनबाण's picture

11 Sep 2013 - 8:19 pm | मदनबाण

या वेळी पुढचा भाग टाकता येईल असे सध्या तरी वाटत नाही.पावसामुळे कुठल्याही मंडळात जाणे शक्य होत नाहीये.