एकांकीका : धडा

Primary tabs

गणपा's picture
गणपा in जनातलं, मनातलं
11 Mar 2013 - 4:58 pm

अंक पहिला / प्रवेश पहिला.
वेळ : सकाळी ७:३०
प्रसंग रोजचाच.

मावशी (किचन मधून) : अनोखी, लवकर लवकर आटप बस येईल इतक्यात. मोजे काढुन ठेवलेत, बूट घालून तयार रहा.
नायिका (ओसरीत बुटाला पॉलिश लाण्यात मग्न.) : ह्म्म्म.

मावशी बाहेर येते. नायीका दिवाणखान्यातून दिसत नाहीये.
मावशी : हे काय? मोजे अजुन ईथेच पडलेत? अनोखी बस चुकेल.
नायिका (वस्स्क्न खेकसुन): बुटांना पॉलिश करतेय ना?"
मावशी : बरं बरं आटाप लवकर.

प्रवेश दुसरा.
वेळ : सायंकाळ ७:३०

आई : अनोखी, आपण एक नाटक बसवायचय.
नायिका (अभिनयाचं नाव काढताच कळी खुललेली): कसलं? कसलं?
आई : असच घरगुती नाटक आहे. हीरोईन तुझ्या येवढीच शाळेत जाणारी मुलगी.
नायिका : ओक्के.
आई : तर सीन असा आहे की हीरोईन शाळेची तयारी करतेय.
नायिका : बरं. (दप्तर भरायचा अभिनय सुरु.)
आई : नंतर ती बुटांना पॉलिश करतेय.
नायिका : बरं. (इक भुवई नकळत वर जाते.)
मावशी : अनोखी, लवकर लवकर आटप बस येईल इतक्यात. मोजे, बुट घाल.
.
.
.
मावशी : हे काय? मोजे अजुन ईथेच पडलेत?
नायिका (मंजुळ आवाजात): आधी बुटांना पॉलिश करते मग घालते.
यानंतर नायिका स्वतःच खदखदुन हसायला लागते.

आई : काय झाल गं?
नायिका (गालातल्या गालात हसत) : समजलं. कळलं मला. :)

आणि पडदा पडतो. ;)

मौजमजाआस्वादविरंगुळा

प्रतिक्रिया

स्पंदना's picture

11 Mar 2013 - 5:23 pm | स्पंदना

हुश्शार आई!

होप तुम्ही कन्या माझ्यावर गेलीय अस क्रेडीट घेत नसाल.

प्रचेतस's picture

11 Mar 2013 - 6:34 pm | प्रचेतस

=))

बॅटमॅन's picture

11 Mar 2013 - 6:36 pm | बॅटमॅन
मन१'s picture

11 Mar 2013 - 6:42 pm | मन१

:)

मितभाषी's picture

11 Mar 2013 - 7:00 pm | मितभाषी

छान
:)

आदूबाळ's picture

11 Mar 2013 - 8:35 pm | आदूबाळ

+१

आतिवास's picture

11 Mar 2013 - 7:03 pm | आतिवास

"Learning by Doing" चं चपखल उदाहरण :-)

हे हे हे. नाटक परिणामकारक झाले म्हणायचे. ;)

तिमा's picture

11 Mar 2013 - 7:26 pm | तिमा

नाटक लिहिण्याची कल्पना छान! पण 'नायिका' तुमच्या डोक्यावर मिरे वाटणार बघा मोठेपणी!

हिहिहि .. अनोखी हुश्शार आहे .. आई नै कै :P :D

पैसा's picture

11 Mar 2013 - 10:42 pm | पैसा

आई आणि लेक दोघीही गणपाहून हुशार आहेत! ;)

किसन शिंदे's picture

11 Mar 2013 - 10:45 pm | किसन शिंदे

:) चेपुवर वाचलं होतंच.

फार म्हंजे फार पेशन्स ठेवावा लागतो, नाही?

बऱ्याच दिवसांनी आली तुमची बालकथा :-)

अत्रुप्त आत्मा's picture

11 Mar 2013 - 11:05 pm | अत्रुप्त आत्मा

गं पा ति बाप्पा...मोरया!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

हुशार आहे मुलगी तुमची आणि नाव ही अनोख आहे.

जयनीत's picture

12 Mar 2013 - 7:30 pm | जयनीत

मस्त...

अभ्या..'s picture

13 Mar 2013 - 1:02 am | अभ्या..

गणपाकन्या अगदी 'कलाकार' हाय.

सुप्रिया's picture

15 Mar 2013 - 3:41 pm | सुप्रिया

सुरेख...

असेच पॅरेन्टींगचे किस्से टाकत जा...!

नव, होऊ घातलेले, विंगेतले, तिकीटबारीवरचे, घरातून मेकप करुन निघालेले ;) अशा सगळ्या पालकांसाठी उपयुक्त धागे आहेत.