शशक'२०२२ - ...

Primary tabs

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
13 May 2022 - 7:30 pm

काही दिवसांत होत्याचं नव्हतं झालं. आठवड्यापूर्वी टेरालुना कॉइनची किंमत ११६$ होती- आणि मी करोडपती होतो. आज तीच क्रीप्टोकरन्सी ट्रेड होत होती-

०.००००३८१२$ वर!

पोटात अजस्त्र गोळा, सुन्नपणा.

'गमावण्याऐवढेच घातले असते तर- स्टॉप लॉस पाळला असता तर'.... जर आणि तर.

दुपारीच ऑफिसमधून घरी आलो.

असू दे. नंदिनी आहे- तिचे सेव्हिंग आहे. ती चिडेल- तिला काही न सांगता आपण इतका मोठा निर्णय घेतला, इतके दिवस अंधारात ठेवले म्हणून. पण आपण यातून बाहेर नक्की पडू.

सुन्नपणे सोफ्यावर बसून नजाणे किती तास गेले.
तिच्या गाडीचा आवाज ऐकून खिडकीपाशी गेलो. तिचा पांढराफटक चेहरा बघून माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली.
छे. अशक्य. ती माझ्यापेक्षा हुशार आहे.

प्रतिक्रिया

ब़जरबट्टू's picture

14 May 2022 - 1:08 am | ब़जरबट्टू

बाकी भारतातुन क्रिप्टो घेणे कायद्याने चालते का ?

तुषार काळभोर's picture

14 May 2022 - 8:05 am | तुषार काळभोर

अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टीत गुंतवणूक..

चांदणे संदीप's picture

14 May 2022 - 10:44 am | चांदणे संदीप

+१

सं - दी - प

मोहन's picture

14 May 2022 - 12:03 pm | मोहन

+१

Bhakti's picture

14 May 2022 - 4:59 pm | Bhakti

+१

कॉमी's picture

22 May 2022 - 1:23 pm | कॉमी

मतदान