शशक'२०२२ - अफेअर

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
15 May 2022 - 11:35 am

तिला पहायला तो आला होता तेव्हा ती मनातून जरा घाबरली होती. खरं तर तो तिला खूप आवडला होता. पण पूर्ण वेळ तो थंडपणे दुसरीकडेच पहात होता. शेवटी त्याचा होकार आल्यानंतर तिला जरा आश्चर्य वाटलं.

साखरपुडा झाल्यावर दोघे रोज भेटायला लागले. अजूनही तो गप्पगप्प असायचा. लग्न जवळ आले तेव्हा ती अधिकाधिक निरूत्साही होत गेली. त्याला कसे सांगावे, त्यावर तो काय म्हणेल याचा तिला अंदाजच येत नव्हता.

एक दिवस ती धीर करून त्याला म्हणाली

"तुला एक सांगायचंय. कॉलेजात असताना माझं एका मुलाबरोबर अफेअर होतं."

हे ऐकल्यावर तो हसून म्हणाला

"एवढंच ना. अगं कॉलेजमध्ये असताना माझं सुद्धा एका मुलाबरोबर अफेअर होतं."

प्रतिक्रिया

तुषार काळभोर's picture

15 May 2022 - 11:53 am | तुषार काळभोर

शेवटच्या वाक्यात ट्विस्ट अपेक्षित होता. पण डोक्यात साचेबद्ध ट्विस्ट होता. हे तर ट्विस्टला पण ट्विस्ट केलंय !!
:D :D :D

मोहन's picture

15 May 2022 - 12:29 pm | मोहन

+१

अनिंद्य's picture

15 May 2022 - 1:41 pm | अनिंद्य

+१

जव्हेरगंज's picture

15 May 2022 - 2:50 pm | जव्हेरगंज

अगदी सहजपणे आलेला खतरनाक ट्विस्ट!! =)))

+१

डाम्बिस बोका's picture

15 May 2022 - 4:45 pm | डाम्बिस बोका

+१

Vichar Manus's picture

15 May 2022 - 5:40 pm | Vichar Manus

+१

Bhakti's picture

15 May 2022 - 6:49 pm | Bhakti

एवढंच ना..
हे हे ;)

प्राची अश्विनी's picture

15 May 2022 - 8:13 pm | प्राची अश्विनी

+1

प्रमोद देर्देकर's picture

15 May 2022 - 10:50 pm | प्रमोद देर्देकर

ह्याला म्हणतात सशक्त शशक.

+१

लोथार मथायस's picture

16 May 2022 - 3:43 am | लोथार मथायस

+१

चांदणे संदीप's picture

16 May 2022 - 7:34 am | चांदणे संदीप

+१

सं - दी - प

सुक्या's picture

16 May 2022 - 9:06 am | सुक्या

+१

चौथा कोनाडा's picture

16 May 2022 - 11:53 am | चौथा कोनाडा

+१

बा बो, आता कसं व्हायचं तिचं ?

स्वलिखित's picture

16 May 2022 - 11:53 am | स्वलिखित

+1

टीकोजीराव's picture

16 May 2022 - 2:46 pm | टीकोजीराव

;) ;)

राजाभाउ's picture

16 May 2022 - 4:42 pm | राजाभाउ

+१

Nitin Palkar's picture

17 May 2022 - 7:16 pm | Nitin Palkar

+१

नगरी's picture

18 May 2022 - 3:03 pm | नगरी

बाबो, भलताच ट्विस्ट

चेतन सुभाष गुगळे's picture

25 May 2022 - 9:15 pm | चेतन सुभाष गुगळे

अगदीच अपेक्षित शेवट पण कथामूल्य शून्य.

यश राज's picture

25 May 2022 - 9:33 pm | यश राज

+१

भागो's picture

26 May 2022 - 8:27 am | भागो

+१