ग्रेव्हीजची रेसिपी

Primary tabs

ज्योति's picture
ज्योति in पाककृती
30 Jan 2009 - 4:36 pm

मिपा वरील सुगरणी॑नो मला रेड व ग्रीन ग्रेव्हीच्या रेसिपीज देउ शकाल का?

प्रतिक्रिया

अनंत छंदी's picture

30 Jan 2009 - 5:10 pm | अनंत छंदी

या समस्येवर एकच उपाय "पांथंस्थ" त्याला खरड पाठवा.

लिखाळ's picture

30 Jan 2009 - 5:12 pm | लिखाळ

पेठकरकाकांनी दिलेली प्लेन ग्रेवीची पाकृ.
-- लिखाळ.

चकली's picture

30 Jan 2009 - 7:56 pm | चकली

मी तुला माझ्या ब्लॉग वरचे दुवे देत आहे.

पनीर हरीयाली - हिरवी ग्रेव्ही
पनीर मसाला - लाल ग्रेव्ही
पनीर कोफ्ता करी - लाल ग्रेव्ही

बाकी भाज्यांच्या कृती इथे -> भाज्या

चकली
http://chakali.blogspot.com

ज्योति's picture

31 Jan 2009 - 3:13 pm | ज्योति

धन्यवाद चकली. हे म्हणजे आ॑धळा मागतो एक आणि देव देतो दोन असे झाले.
खुपच रेसिपी मिळाल्या.
नुसत्या ग्रेव्ही करुन फ्रिज मध्ये किती दिवस राहतात?

दशानन's picture

31 Jan 2009 - 3:15 pm | दशानन

>>>नुसत्या ग्रेव्ही करुन फ्रिज मध्ये किती दिवस राहतात?

एक आठवडा भर तर नक्कीच !

*******

वाटते खरडावे इतके की कंटाळा तुला यावा
वाचता वाचता एकाएकी तोल तुझा जावा
धुमसत संतापाने लाखोली तू मला वहावी
त्या शिव्यांची ती खरड मी
जणू स्मृतीचिन्हांपरी जपावी -