हीच तर सुरुवात आहे...

Primary tabs

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
21 Apr 2017 - 9:55 pm

गुदमरावे प्राण अवघे,श्वास इतका कोंडण्याची...
होय!मी केली तयारी,वादळांना फुंकण्याची!

काय मी केला गुन्हा की सोडले मी मौन माझे...
पेटल्या वणव्यास मागा कारणे मी चेतण्याची!

आर्त किंकाळीस जेंव्हा वेदनांची साद येते...
शर्थ होते थबकलेल्या जाणिवांना रेटण्याची!

बोट का छाटू नये ते,या गुलाबाच्या कळ्यांनी...
ज्या नखावर खूण नाही,एक काटा टोचण्याची!

लाख सजवा वेस तुमची,लक्तरे टांगून माझी...
हीच तर सुरुवात आहे,मी दिशांना लांघण्याची!

—सत्यजित

गझलमराठी गझल

प्रतिक्रिया

अत्रुप्त आत्मा's picture

22 Apr 2017 - 6:59 pm | अत्रुप्त आत्मा

क्लासिक!

सत्यजित...'s picture

23 Apr 2017 - 12:14 am | सत्यजित...

____/\___