नवीन इयर फोन बाबत सल्ला हवा आहे...

Primary tabs

झिंगाट's picture
झिंगाट in तंत्रजगत
10 Apr 2017 - 7:30 am

मला माझ्या MI 3S फोन साठी इयर फोन घ्यायचा आहे.
माझ्या गरजा ----
१)ट्रेन च्या गर्दीत वापरण्यासारख्या मजबूत असावे.
२)MIC हवाच.
३)आवाज चांगला आणि LOUD असावा.
एखादा ₹400-600 मध्ये चांगला इयर फोन सुचवावा.

प्रतिक्रिया

भुमन्यु's picture

20 Apr 2017 - 2:14 pm | भुमन्यु

हा मी वापरलाय. अनुभव खरच चांगला आहे. दुवा. किंमत तुम्ही दिलेल्या रेंज पेक्षा थोडी जास्त आहे.

झिंगाट's picture

25 Apr 2017 - 9:29 pm | झिंगाट

धन्यवाद..... काही ठरवले आहेत,,,यावरही विचार करून नक्की करतो