आजी

आजी म्हणजे मैत्रीण असते
सगळ्या घराची वीण असते,
मेणबत्तीला उभारण्यासाठीचे
खाली वितळवलेले मेण असते.

आजी ज्ञानाचे भांडार असते
अंधारात प्रकाशाचे दार असते,
कधी मायेची हळुवार फुंकर
कधी छडीचा कडवा वार असते.

आजी आमचे होकायंत्र आहे
तीचे शब्द आम्हाला मंत्र आहे
विचारात नेहमी गुरफटतो आम्ही
ती मात्र अजुनही स्वतंत्र आहे.

आजी म्हणजे दरारा असतो
आजी म्हणजे शहारा असतो
कुठलही पाऊल चुकत नाही
नजरेचा खडा पहारा असतो.

आजी म्हणजे दडपण आहे
आजी म्हणजे प्रेम पण आहे
पाहता क्षणी डोळ्यात भरणारे
घराचे भारदस्त घरपण आहे.

स्वराज्य घडविले शिवबाने
पण लढविले बाजीने आहे
जन्म आई-वडिलांनी दिला
संस्कार दिले आजीने आहे

घरटे साजिरे बनविले तिने जे
ते आम्ही वाढवणार आहे
नसानसात वावरणारा हा
तिचाच आत्मविश्वास आहे

लेखनविषय:: 

प्रतिक्रिया

आधीच इथे लाडू, पानग्या, पातोळ्या आणि अनेक पाकृ पाहून आजीची आठवण होत असते. त्यात ही कविता..

Sad

छानच आहे पण.

-----------------स्वाक्षरी सुरु--------------

छिद्रेष्वनर्था: बहुलीभवन्ति..

-----------------स्वाक्षरी समाप्त--------------
उगाच मूळ मजकुरात स्वाक्षरी मिसळून अनर्थ नको..

मेणबत्तीला उभारण्यासाठीचे
खाली वितळवलेले मेण असते

अरे वा ही नविन कल्पना खुप आवडली .. एकदम छान ..

म्हणजे स्वताच्याच विचारांच्या आधाराने संपुर्ण घराचे विचार तेवत ठेवणारी आजी खुप आवडली.

बाकी कविता मनातील एकदम..

-
शब्दमेघ .. एक मुक्त.. स्वैर.. स्वछंदी जीवन
"पारिजातकाचे आयुष्य लाभले तरी चालेल , पण लयलुट करायची ती सुगंधाचीच "

अगदी हेच

Live in the Fear of God

आजीचा खरा फायदा नातवंडानाच होतो.
कारण दुधापेक्षा दुधावरची साय प्रिय असते.

कविता आवडली.

पुरी जाईचिया फुल फाकणे| त्याचि नाम जैसे सुकणे|
तैसे कर्मनिषे न करणे| केले जिद्दी|

असेच म्हणते....

तुम्हा सर्वांपर्यंत माझी कवीता पोहचली यातच सर्वकाही आले.

खुप खुप आभार!!!

-अभिजीत राजवाडे
(मालकंस)

काल कविता वाचायची टाळलीच जरा!
आजीच्या आठवणींमुळे गवि म्हणतात तसेच म्हणते.
कविता आवडली.
यानिमित्ताने आजकालच्या आज्ज्या इतक्या मार्गदर्शक वाटतात की नाही ते पहावेसे वाटले.

.

-अभिजीत राजवाडे
(मालकंस)

मला आजी लाभली नाही, माझ्या लेकराला लाभतीय म्हणुन कधी कधी त्याचा हेवा वाटतो, आता आईसमोर रडता येत नाही आजी असती तर.. असो.. कवितेतुन मला न दिसलेली आजी थोडी वाचायला मिळाली, धन्यवाद.

http://harshad-gaaanikha.blogspot.com/

आणि खाण्याबद्दल म्हणाल तर खाण्यासाठीच जगणारेच जे असतात ना त्यापॅकी आम्ही एक आहोत. नाही तर वर जाताना काय घेउन जाणार हो, प्लॅट च्या टॅक्सची पावती की १/२ एकराचा सात बारा की ५ तोळे सोनं.