श्रीगणेश लेखमाला

श्रीगणेश लेखमाला २०२२ - सोशल मीडियाचा अतिरेक

aschinch's picture
aschinch in लेखमाला
9 Sep 2022 - 10:17 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float: left;width:20%;margin-right:20px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२सकाळी सकाळी अचानक मोबाइलच्या मेसेजचा आवाज येतो. तुम्ही खडबडून उठून बसता आणि मोबाइल बघता. निद्रानाश झालेल्या कुठल्यातरी नातेवाइकाने 'गुड मॉर्निंग'चा मेसेज पाठवून तुमच्या झोपेचं खोबरं केलेलं असतं!

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - शांता शेळके जन्मशताब्दी वर्ष

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in लेखमाला
8 Sep 2022 - 9:17 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float:left;width:20%;margin-right:20px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२शांता शेळके जन्मशताब्दी वर्ष

कही की ईट कही का रोडा| भानुमतीने कुणबा जोडा|

हा लेख नसून संकलन आहे. यात माझे काहीच कर्तृत्व नाही. शांताबाई शेळके यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने या कवयित्रीच्या कविता पुन्हा एकदा आठवण्याचा प्रयत्न!

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - बालकथा- चिनू आणि पिनू

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in लेखमाला
7 Sep 2022 - 7:58 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float:left;width:20%;margin-right:20px;}
.mi-badge {font-size:17px;font-weight: bold;font-family: 'Baloo 2', cursive}
hr{border:0;border-top:1px solid #ccc;margin:20px 0}

श्री गणेश लेखमाला २०२२बालकथा- चिनू आणि पिनू

चिनू, पिनू आणि वादळ

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - अष्टदिक्पाल आणि सप्तमातृका

प्रचेतस's picture
प्रचेतस in लेखमाला
6 Sep 2022 - 11:40 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float:left;width:20%;margin-right:20px;}
.mi-img {margin-top:8px;margin-bottom:16px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;}
.mi-center {text-align:center;}
.mi-heading {font-family: 'Baloo 2', cursive; font-size:17px; font-weight:bold; text-decoration-line: underline;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - शहाणे करून सोडावे....

मी-दिपाली's picture
मी-दिपाली in लेखमाला
5 Sep 2022 - 9:13 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float:left;width:20%;margin-right:20px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२शहाणे करून सोडावे....

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - गणेशोत्सव.. घरापासून दूर

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in लेखमाला
4 Sep 2022 - 9:07 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float:left;width:20%;margin-right:20px;}
.field-items img {margin-top:16px;margin-bottom:16px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२गणेशोत्सव, घरापासून दूर

श्रीगणेश लेखमाला २०२२ - पारनेरमधील ऐतिहासिक वास्तू

Bhakti's picture
Bhakti in लेखमाला
3 Sep 2022 - 10:34 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.field-items img {margin-bottom:16px;margin-left: auto;margin-right: auto;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२पारनेरमधील ऐतिहासिक वास्तू

श्री गणेश लेखमाला २०२२ : दिवस रेशनिंगचे

अनुराधा काळे's picture
अनुराधा काळे in लेखमाला
2 Sep 2022 - 7:18 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float: left;width:20%;margin-right:20px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - टिपेश्वर आणि ताडोबा भटकंती - वाघ अनुभवणे

MipaPremiYogesh's picture
MipaPremiYogesh in लेखमाला
1 Sep 2022 - 8:56 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float: left;width:20%;margin-right:20px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - एचटीएमएल..

गवि's picture
गवि in लेखमाला
31 Aug 2022 - 11:32 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float: left;width:20%;margin-right:20px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२ते गाव म्हणजे तसं खेडेगाव नाही. जिल्ह्याचं ठिकाण. जरा मागास राहिलेला असला, तरी जिल्हाच तो.