श्रीगणेश लेखमाला २०२१

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (८)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in लेखमाला
19 Sep 2021 - 12:18 pm

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

आधिचा भागः श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (७)

.....कालौघात सर्वच अशक्य गोष्टी शक्य होतात यावर त्यांचा विश्वास होता.

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - पुस्तकांना फुटले पाय

केदार भिडे's picture
केदार भिडे in लेखमाला
19 Sep 2021 - 9:51 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (७)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in लेखमाला
18 Sep 2021 - 10:20 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

आधिचा भागः श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (६)

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - शापित

तुषार काळभोर's picture
तुषार काळभोर in लेखमाला
18 Sep 2021 - 9:57 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}
#players {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
margin:auto;
text-align: center;
}

#players td {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - श्री गोपाळ गणपती मंदिर (फर्मागुढी, गोवा)

टर्मीनेटर's picture
टर्मीनेटर in लेखमाला
17 Sep 2021 - 12:10 pm

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

श्री गोपाळ गणपती मंदिर - फर्मागुढी, गोवा.

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (६)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in लेखमाला
17 Sep 2021 - 10:31 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

आधिचा भागः श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (५)

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (५)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in लेखमाला
16 Sep 2021 - 11:41 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (४)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in लेखमाला
15 Sep 2021 - 11:03 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

.......आणि बसलेल्या ठिकाणावरून शांतपणे उठून सिध्दार्थ टेकाड उतरून खाली जायला निघाला.

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (३)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in लेखमाला
14 Sep 2021 - 10:52 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

सिध्दार्थला जाग आली त्यावेळी त्याच्या घडाळ्याचा अलार्म वाजत होता आणि खोलीमध्ये सूर्यप्रकाश शिरला होता.

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - क्रिस्पी खाजे / चिरोटे

पियुशा's picture
पियुशा in लेखमाला
14 Sep 2021 - 9:23 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}
.photo img {
max-width: 400px;
}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

क्रिस्पी खाजे / चिरोटे