श्री गणेश लेखमाला २०२३

1

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (२)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in लेखमाला
13 Sep 2021 - 10:23 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - रुद्रेश्वर

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे in लेखमाला
13 Sep 2021 - 9:30 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}
.table-image {margin :0 2px 8px;}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - चिरंजीवी (१)

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in लेखमाला
12 Sep 2021 - 9:26 am

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

चिरंजीवी

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - खुसखुशित पाकातल्या पुर्‍या

पियुशा's picture
पियुशा in लेखमाला
10 Sep 2021 - 12:56 pm

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

खुसखुशित पाकातल्या पुर्‍या

श्रीगणेश लेखमाला २०२१ - संत साहित्यातील गणेश

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in लेखमाला
10 Sep 2021 - 12:32 pm

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

कोणत्याही शुभकार्याची सुरुवात गणेश वंदनेने करण्याची आपल्या कडे परंपरा आहे. मग ती पूजा असो, कोणताही सांस्कृतीक कार्यक्रम असो गायन असो किंवा इतर कोणताही. लहान मुलांच्या शिक्षणाची सुरुवात सुध्दा “श्री गणेशायनम:” असे लिहूनच केली जाते.