साद

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
13 Feb 2023 - 5:53 pm

कुठून येते हे धुके अन्
वेढते भवताल सारे
फिकटल्या चंद्रासवे मग
हरवती अवघेच तारे

कोन ढळती दशदिशांचे
वाट बिनचुक सांगणारे
अन् तमाच्या खोल डोही
वितळती दिग्बंध सारे

गडद ह्या छायेतळी जरी
उमगती गूढार्थ न्यारे
मर्म कोड्यांचे कळे परी
प्रश्न उरती टोचणारे

या धुक्याच्या पार वाहे
कोणती सरिता बरे?
त्या प्रवाही वाहताना
साद घाली कोण रे?

मुक्तक

प्रतिक्रिया

मार्कस ऑरेलियस's picture

13 Feb 2023 - 11:40 pm | मार्कस ऑरेलियस

बेडुक ?

प्रचेतस's picture

14 Feb 2023 - 8:43 am | प्रचेतस

=))

कर्नलतपस्वी's picture

14 Feb 2023 - 6:55 am | कर्नलतपस्वी

लईच डेंजर प्रतिसाद 🤣

बहरहाल कविता आवडली.

सळसळते पिंपळ-पान,
वाऱ्यात भुताची गाणी ।
भिंतीवर नक्षत्रांचे,
आभाळ खचवीले कोणी ॥

चित्रगुप्त's picture

15 Feb 2023 - 8:08 pm | चित्रगुप्त

कवितेतले एकंदरीत गूढ भयकारी वातावरण बघता एकादी हडळ, जाखीण, चुडैल वगैरे पिशाच्च योनीतील कुणीतरी साद घालत असावे. किमान ती मेणबत्ती घेऊन फिरणारी बाईतरी असावी, असे 'ह्यांचे' मत.
-- अक्कासाहेब पिशाच्चपुरीकर.

प्राची अश्विनी's picture

16 Feb 2023 - 6:18 pm | प्राची अश्विनी

वाह!