शशक'२०२२ - बक्षीस

Primary tabs

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
19 May 2022 - 8:02 am

स्पर्धेसाठी बाबाने वेळात वेळ काढून बनवून दिलेला परीचा ड्रेस घालायला सई जराशी नाराजच होती. अशी काय परी असते का? पांढराशुभ्र गाऊन आणी काळे पंख पाठीवरच्या पेटीला जोडलेले. थोडी जड पण लागत होती ती पेटी. सगळ्या बाकीच्या पर्या रंगीबेरंगी…सोनेरी…चमकदार कपडे ..पंख मीरवत एंट्री घेत असताना ती अजुनच हीरमुसत होती.
तीचा नंबर पुकारला गेला, ती स्टेजवर गेली बाबाने सांगितले होते ते खिशातले रीमोट चे बटण गुपचुप दाबताच घुर्र्रर्रर्र असा आवाज चालू होऊन ते..पत्र्याचे पंख एका वीशीष्ट कंपनतेने थरथरू लागले. आणि सई हलकेच हवेत तरंगू लागली खर्याखुर्या परी सारखी…घरी पोहोचल्यावर ती हातात बक्षीस धरून बाबाच्या प्रयोगशाळेच्या दिशेने धावत सुटली

प्रतिक्रिया

श्वेता२४'s picture

19 May 2022 - 11:19 am | श्वेता२४

+१

चौथा कोनाडा's picture

19 May 2022 - 12:22 pm | चौथा कोनाडा

+१

Bhakti's picture

19 May 2022 - 2:02 pm | Bhakti

+१

सिरुसेरि's picture

19 May 2022 - 5:19 pm | सिरुसेरि

+१

सौंदाळा's picture

19 May 2022 - 6:23 pm | सौंदाळा

+१

डाम्बिस बोका's picture

20 May 2022 - 2:01 am | डाम्बिस बोका

+१

नीळा's picture

20 May 2022 - 5:40 am | नीळा

+१

निनाद's picture

20 May 2022 - 5:42 am | निनाद

चमत्कृती आहे पण कलाटणी नव्हती...

नगरी's picture

20 May 2022 - 10:23 am | नगरी

+1

मोहन's picture

20 May 2022 - 10:31 am | मोहन

+१

राजाभाउ's picture

20 May 2022 - 11:13 am | राजाभाउ

+१

गामा पैलवान's picture

20 May 2022 - 2:14 pm | गामा पैलवान

+१

उड्डयनयंत्राची ( Levitation Box ) कथा आवडली.

-गा.पै.

विजुभाऊ's picture

20 May 2022 - 6:27 pm | विजुभाऊ

+१

सर टोबी's picture

20 May 2022 - 6:50 pm | सर टोबी

या वर्षीची शशक खऱ्या अर्थाने वेगळी ठरते आहे. काही तरी करून शेवटच्या एक दोन ओळीत कसे तरी धक्कातंत्राचा अवलंब करायचा ही चाकोरी एक दोन जणांनी मोडून काढली आहे. निरागसता देखील शशक मध्ये आणता येते आणि ती मोहून टाकते हा या कथेचा अनुभव छान वाटला.

नीळा's picture

22 May 2022 - 9:54 pm | नीळा

+1

VRINDA MOGHE's picture

23 May 2022 - 1:19 pm | VRINDA MOGHE

+1

चेतन सुभाष गुगळे's picture

25 May 2022 - 7:40 pm | चेतन सुभाष गुगळे

फार उत्कृष्ट नसली तरी इतर कथांपेक्षा जरा बरी आणि वेगळी म्हणून स्तुत्य प्रयत्न म्हणता येईल.

सुखी's picture

26 May 2022 - 8:44 pm | सुखी

+१