शशक'२०२२ - फरियाद

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
8 May 2022 - 3:33 pm

ट्रेन स्टेशनमधुन निघाली . त्या दोघांनी धावतपळत आपला डबा गाठला .

" हे दागिने ." तिने आपल्या बॅगमधला डबा काढुन त्याला दिला .

"आईबाबांना न सांगता मी त्यांचे दागिने घेतले . आपण सेटल झाल्यावर त्यांना नक्की परत करु ." ती रडु आवरत म्हणाली .

"जरुर . गावाकडे चाचुचा बडा कारोभार आहे . आपण त्यांच्याकडेच राहुया ."

"आई बाबांनाही आपल्याकडेच बोलवुन घेउ ." ती म्हणाली .

त्याने तिला हलकेच थोपटले . तिला गाढ झोप लागली .

त्याने उठुन टॉयलेटमधे जाउन फोन लावला .

"आज और एक शिकार फस गयी ."

" शाबास . एक दिन पुरी कायनात हमारी होगी ."

"बेशक ." असे म्हणत तो बाहेर येताच त्याला कमांडोजनी ताब्यात घेतले .

ती जागी झाली तेव्हा तिचे आई बाबा तिच्याकडे अभिमानाने पाहात होते .

प्रतिक्रिया

कुमार१'s picture

8 May 2022 - 4:14 pm | कुमार१

+१

सुरसंगम's picture

8 May 2022 - 4:18 pm | सुरसंगम

+१

मोहन's picture

8 May 2022 - 5:03 pm | मोहन

+१

nutanm's picture

8 May 2022 - 6:15 pm | nutanm

जबरी आणि भारीच !!

रात्रीचे चांदणे's picture

9 May 2022 - 12:49 am | रात्रीचे चांदणे

+१

गामा पैलवान's picture

9 May 2022 - 12:51 am | गामा पैलवान

+१

लव्ह जिहाद मुर्दाबाद !

-गा.पै.

अमरेंद्र बाहुबली's picture

9 May 2022 - 1:37 am | अमरेंद्र बाहुबली

+१

सुखी's picture

9 May 2022 - 1:56 am | सुखी

+१

सुक्या's picture

9 May 2022 - 8:47 am | सुक्या

+१

चांदणे संदीप's picture

9 May 2022 - 10:39 am | चांदणे संदीप

+१

सं - दी - प

निनाद's picture

9 May 2022 - 11:20 am | निनाद

उत्तम! आशा आहे सगळे शेवट असेच होवोत.

श्वेता व्यास's picture

9 May 2022 - 12:14 pm | श्वेता व्यास

+१

सौंदाळा's picture

9 May 2022 - 12:26 pm | सौंदाळा

+१
सुखद कलाटणी आवडली

Nitin Palkar's picture

9 May 2022 - 1:00 pm | Nitin Palkar

+१

यश राज's picture

9 May 2022 - 2:44 pm | यश राज

उत्तम शेवट , आवडली

कपिलमुनी's picture

9 May 2022 - 2:54 pm | कपिलमुनी

+१

असा मी असामी's picture

9 May 2022 - 3:33 pm | असा मी असामी

+१

वामन देशमुख's picture

9 May 2022 - 4:24 pm | वामन देशमुख

कथा आणि विशेषत: शेवट आवडला.

Bhakti's picture

9 May 2022 - 4:28 pm | Bhakti

+१

ब़जरबट्टू's picture

9 May 2022 - 8:26 pm | ब़जरबट्टू

" ती जागी झाली तेव्हा तिचे आई बाबा तिच्याकडे अभिमानाने पाहात होते ."
हे वाक्य खटकले, एव्हढा प्रपन्च करुन ती शेवटी आरामात झोपतेय ?

ब़जरबट्टू's picture

11 May 2022 - 12:17 am | ब़जरबट्टू

शेवटचे तिचे मस्त झोपणे ?

ब़जरबट्टू's picture

11 May 2022 - 12:17 am | ब़जरबट्टू

शेवटचे तिचे मस्त झोपणे ? हे खटकले

संजय पाटिल's picture

10 May 2022 - 5:04 pm | संजय पाटिल

भारीये....
+१

कानडाऊ योगेशु's picture

10 May 2022 - 6:35 pm | कानडाऊ योगेशु

कथा विषय आवडला.
पण तिचे अवेळी झोपणे काही पटत नाही. ती ही अलर्ट आहे असे दाखवायला हवे होते.

कांदा लिंबू's picture

10 May 2022 - 7:06 pm | कांदा लिंबू

खूप आवडली, आशादायक वाटली कथा आणि आशय.

अजून येऊ द्या.

सध्याच्या परिस्थितीचे चित्रण आहे.

सौन्दर्य's picture

10 May 2022 - 11:12 pm | सौन्दर्य

एकदम छान, काही क्षण गंगुबाई काठियावाडी बघतो की काय असे वाटत होते, पण कलाटणी एकदम मस्त. मार्क +१

तर्कवादी's picture

11 May 2022 - 12:14 am | तर्कवादी

नियमात बसली म्हणायची कथा ??

चालू दे चालू दे...

जावा फुल स्टॅक's picture

11 May 2022 - 9:56 am | जावा फुल स्टॅक

कथा वास्तववादी आहे.

+१११११११११

सर टोबी's picture

11 May 2022 - 11:08 am | सर टोबी

शंभर शब्दांच्या काल्पनिक गोष्टीत देखील विष कालवण्याची संधी काही जण सोडत नाहीत आणि त्यालाच वस्तुस्थिती समजून वाहव्वा करतात काही जण. आज काल आता वैषम्य देखील वाटेनासं झालाय.

गामा पैलवान's picture

11 May 2022 - 12:33 pm | गामा पैलवान

सर टोबी,

अन्नात थुंकून, पोरीबाळी बाटवून जिहाद करणारे समाजात विष कालवीत आहेत. इथवर तुमच्याशी सहमत आहे. मात्र या घटना काल्पनिक नाहीत. म्हणून त्या बाबतीत तुमच्याशी असहमत आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

सौंदाळा's picture

11 May 2022 - 10:28 pm | सौंदाळा

असहमत, रोज अशा कित्येक बातम्या बघून, वाचून पण असा छपरी प्रतिसाद
अतिशय वास्तववादी कथा.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

12 May 2022 - 9:23 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लिहिते राहा.

-दिलीप बिरुटे

डाम्बिस बोका's picture

13 May 2022 - 6:38 pm | डाम्बिस बोका

लव्ह जिहादी वाल्यांची कातडी सोलून काढणारी कथा

कॉमी's picture

13 May 2022 - 6:47 pm | कॉमी

कथेच्या विषयावर वाद न घालता- कथा काय इतकी खास नाहीये.
"एक और शिकार फंस गयी,एकदीन पुरी कायनात हमारी होगी" असं ऐकल्यावर येणारे "कमांडो" म्हणजे हिरो रेकॉर्ड करत असताना व्हिलन सगळे गुन्हे कबूल करतो- तसे काहीसे झाले आहे.

प्राची अश्विनी's picture

16 May 2022 - 5:37 am | प्राची अश्विनी

+1