सूचना

वारंवार सूचना देऊनही काही सदस्य वैयक्तिक आणि खालच्या पातळीवरील प्रतिसाद देत आहेत. असे आढळल्यास विना सूचना कडक कारवाई करण्यात येईल.

कातरवेळ

Primary tabs

बिपीन सुरेश सांगळे's picture
बिपीन सुरेश सांगळे in जे न देखे रवी...
27 Feb 2022 - 11:43 pm

कातरवेळ
--------------------------------------------
जेव्हा केशरी रंगाचं अस्तित्व पुसत
राखाडी रंग आकाशात पसरत जातो
तेव्हा उत्फुल्लपणाचं अस्तित्व पुसत
अस्वस्थपणा मनात उतरत जातो
मनात अनामिक हुरहूर दाटून येते
कारण ती कातरवेळ असते

जेव्हा पाखरं माघारी फिरतात
जेव्हा माणसं घरात शिरतात
तेव्हा कुठल्याकुठल्या आठवणींची
वटवाघळं मनात भिरभिरतात
कधी कोणाची दुखावणारी
मनात खोल याद असते
कारण ती कातरवेळ असते

मन अंतर्मुख होतं
मन आधारहीन वाटतं
साऱ्या जगाशीच संबंध
तुटल्यासारखं वाटतं
ती साली - त्रिशंकू अवस्था असते
कारण ती कातरवेळ असते

कधी उदासी कवटाळते
अन कशी शांतता वेटाळते
ही वेळ अशी का जीवघेणी ?
उगाच खुळा जीव जाळते
काय आहे काय नाही
कशाची कशाला जाणीव नसते
कारण ती कातरवेळ असते

आपण न आपले राहतो
गडद उगा विचार वाहतो
कुण्या जन्माचे दुःख साहतो
मग मी रात्रीची वाट पाहतो
थोड्या वेळाने ती नवतरुणी संध्या
काळी चंद्रकळा नेसणार असते
अन ती जिवा सलणारी
कातरवेळ सरणार असते
कारण ती कातरवेळ असते

हे ठिकाण

प्रतिक्रिया

चौथा कोनाडा's picture

1 Mar 2022 - 1:06 pm | चौथा कोनाडा

व्वा, सुंदर चित्रदर्शी रचना !

आपण न आपले राहतो
गडद उगा विचार वाहतो
कुण्या जन्माचे दुःख साहतो
मग मी रात्रीची वाट पाहतो
थोड्या वेळाने ती नवतरुणी संध्या
काळी चंद्रकळा नेसणार असते
अन ती जिवा सलणारी
कातरवेळ सरणार असते
कारण ती कातरवेळ असते

हे विशेष आवडले !