निसर्गचित्रे - मिपा छायाचित्रण कला स्पर्धा २०२१

Primary tabs

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
6 Jul 2021 - 10:36 am

मिपा छायाचित्रणकला स्पर्धा २०२१ ला दिलेल्या भरघोस प्रतिसादा करता मिपाकरांचे मनःपूर्वक आभार.

निसर्गचित्र या विभागातल्या प्रवेशिका या धाग्यात प्रकाशित केल्या आहेत.

मिपाकरांना यातल्या आपल्या पसंतीच्या ३ प्रवेशिका निवडून त्यांना १ २ ३ असे क्रमांक द्यायचे आहेत.
- कृपया एका क्रमांकावर एकच छायाचित्र निवडा, विभागून क्रमांक देउ नये
- तसेच मत देताना ते नविन प्रतिसादात द्यावे, उपप्रतिसादात मत देउ नये (असे केल्याने मते मोजताना होणारा गोंधळ टाळता येईल)

मिपाकरांनी दिलेल्या या गुणांची सरासरी काढून त्यातली पहिली ३ छायाचित्रे विजेती म्हणून घोषित करण्यात येतील.

धागा प्रकाशित करायला झालेला उशिर लक्षात घेउन मतदानाची अंतिम तारीख दि २० जुलै २०२१ पर्यंत वाढवली आहे

प्रवेशिका क्र १

प्रवेशिका क्र २

×

प्रवेशिका क्र ३

प्रवेशिका क्र ४

×

प्रवेशिका क्र ५

प्रवेशिका क्र ६

×

प्रवेशिका क्र ७

प्रवेशिका क्र ८

×

प्रवेशिका क्र ९

प्रवेशिका क्र १०

×

प्रवेशिका क्र ११

प्रवेशिका क्र १२

×

प्रतिक्रिया

कुमार१'s picture

9 Jul 2021 - 12:21 pm | कुमार१

प्रवेशिका क्रमांक


Bhakti's picture

9 Jul 2021 - 12:28 pm | Bhakti


१०

मदनबाण's picture

9 Jul 2021 - 12:34 pm | मदनबाण११

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी : - A simple smile. That’s the start of opening your heart and being compassionate to others. :- Dalai Lama

टर्मीनेटर's picture

9 Jul 2021 - 1:05 pm | टर्मीनेटरगुल्लू दादा's picture

9 Jul 2021 - 1:14 pm | गुल्लू दादा११

चौथा कोनाडा's picture

9 Jul 2021 - 1:24 pm | चौथा कोनाडा


१०

चौथा कोनाडा's picture

9 Jul 2021 - 1:25 pm | चौथा कोनाडा

एक लहानशी सुचवणी :
( एक नुसत्या प्रवेशिका क्र ऐवजी फोटोंना वेगवेगळी शिर्षके आणि प्रवेशिका क्रमांक दिले असते तर जास्त नेमके झाले असते)

प्रसाद_१९८२'s picture

9 Jul 2021 - 1:41 pm | प्रसाद_१९८२


१०

सुक्या's picture

9 Jul 2021 - 1:57 pm | सुक्या

३,४,१०

स्मिता.'s picture

9 Jul 2021 - 2:12 pm | स्मिता.

२, ९, ४

राघव's picture

9 Jul 2021 - 2:13 pm | राघव

१०

चांदणे संदीप's picture

9 Jul 2021 - 2:19 pm | चांदणे संदीपअनन्त्_यात्री's picture

9 Jul 2021 - 2:40 pm | अनन्त्_यात्रीसौंदाळा's picture

9 Jul 2021 - 3:02 pm | सौंदाळा


१०

नावातकायआहे's picture

9 Jul 2021 - 3:17 pm | नावातकायआहेअथांग आकाश's picture

9 Jul 2021 - 3:57 pm | अथांग आकाशटवाळ कार्टा's picture

9 Jul 2021 - 6:03 pm | टवाळ कार्टा


१०

जव्हेरगंज's picture

9 Jul 2021 - 9:11 pm | जव्हेरगंज

1
4
5

एकास पात्र ठरवून दुसऱ्यास मागे ठेऊ शकत नाही ,
त्यामुळे आपली सपशेल माघार

प्रचेतस's picture

10 Jul 2021 - 6:24 am | प्रचेतसतुषार काळभोर's picture

10 Jul 2021 - 8:54 am | तुषार काळभोरसुमो's picture

10 Jul 2021 - 9:29 am | सुमो

१. प्र.क्र. ५
२. प्र.क्र. १०
३. प्र.क्र. ९

संजय पाटिल's picture

10 Jul 2021 - 9:34 am | संजय पाटिल१०

नूतन's picture

10 Jul 2021 - 9:55 am | नूतनज्योति अळवणी's picture

12 Jul 2021 - 3:09 pm | ज्योति अळवणी

2
4
5

ray's picture

13 Jul 2021 - 2:06 pm | ray


१०

गॉडजिला's picture

13 Jul 2021 - 3:30 pm | गॉडजिला

1 आणि 6

बेंगुताई's picture

16 Jul 2021 - 9:27 am | बेंगुताई

9
2
10

गोरगावलेकर's picture

17 Jul 2021 - 12:48 pm | गोरगावलेकर

९, १०, ४

श्रीगणेशा's picture

17 Jul 2021 - 11:24 pm | श्रीगणेशा


१०

हॅरी पॉटर's picture

18 Jul 2021 - 9:40 pm | हॅरी पॉटर११

निशाचर's picture

20 Jul 2021 - 4:30 am | निशाचरज्ञानोबाचे पैजार's picture

20 Jul 2021 - 11:13 am | ज्ञानोबाचे पैजार

या विभागात कोणत्या छायाचित्रांना मत द्यावे या बद्दल द्विधा मनःस्थिती झाली आहे. सगळीच छायाचित्रे एकापेक्षा एक आहेत. तरी त्यातल्या त्यात तीन क्रमांक निवडायचा प्रयत्न केला आहे.

१- ६
२- २
३ -९

छायाचित्र क्र. ६ कमळाच्या पानावर विराजमान झालेले कासवराव बघताक्षणीच आवडले
छायाचित्र क्र २ आणि ९ मधली रंतसंगती डोळ्यात भरते

याशिवाय छायाचित्र क्र ७ वठलेल्या झाडांच्या पार्श्र्वभूमीवर मावळाणारा सूर्य देखिल आवडला

छायाचित्र क्र ३ आणि ४ मधला बर्फ डोळ्यांना सुखावून गेला

पैजारबुवा,