तीन चारोळ्या..

Primary tabs

विदेश's picture
विदेश in जे न देखे रवी...
21 Oct 2020 - 6:07 pm

नको तुझ्या दु:खाचे वर्णन
करूस माझ्यासमोर कधी -
शोध सुखाचा माझा चालू
ना पाहिले जे कधीच आधी ..
.

टाकून गेलीस एक कटाक्ष
जाता जाता तिकडे-
घालून गेलीस मनात
चांदण्यांचे सुगंधी सडे इकडे..
.

माझ्या मनाच्या अंगणात
अक्षरांच्या चिमण्या चिवचिवतात -
टिपून शब्दांचे दाणे
कविता बनून किलबिलतात..
.

. . विदेश

चारोळ्या

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

21 Oct 2020 - 7:10 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

अजून येऊ द्या.

-दिलीप बिरुटे

विदेश's picture

4 Nov 2020 - 3:20 pm | विदेश

धन्यवाद सर

चौथा कोनाडा's picture

4 Nov 2020 - 4:08 pm | चौथा कोनाडा

व्वा, छान. आवडल्या चारोळ्या.