[कविता' २०२०] - आस

Primary tabs

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
9 May 2020 - 8:49 pm

आसअशाच या कातरवेळी
निशब्द असावा
आसमंत सारा
त्यासमयी रवि तु
क्षितिजाच्या कुशीत निजावा

रवि तुज निजवताना
वारा ही गाई झुळझुळ गाणे
ती लुकलुकणारी चकोर ही
बघ तुज कथा सांगे

अशाच एका कातरवेळी
बघ. कोण पणती
त्या तुळशीसमोर लावे
मंद अश्या त्या प्रकाशात
माझा ऊर भरुन वाहे

तेव्हा दुरवर कोठेतरी
मज ऐकु येते ती किणकिणारी घंटा
'आस' लागे मनास कान्हा
तसाच ऐकु येईल का रे मज
एक दिन तुझा मधुर पावा..


प्रतिक्रिया

कौस्तुभ भोसले's picture

10 May 2020 - 12:15 am | कौस्तुभ भोसले

छान

गणेशा's picture

10 May 2020 - 1:35 pm | गणेशा

अशाच एका कातरवेळी
बघ. कोण पणती
त्या तुळशीसमोर लावे
मंद अश्या त्या प्रकाशात
माझा ऊर भरुन वाहे

डोळ्यासमोर चित्र उभे राहिले ... मस्त..

+१

Cuty's picture

10 May 2020 - 5:15 pm | Cuty

+1

गोंधळी's picture

10 May 2020 - 7:51 pm | गोंधळी

मस्त.

प्रचेतस's picture

10 May 2020 - 9:48 pm | प्रचेतस

+१ मस्त

स्मिताके's picture

12 May 2020 - 7:10 pm | स्मिताके

+१ सुंदर

चांदणे संदीप's picture

17 May 2020 - 12:33 pm | चांदणे संदीप

+१

सं - दी - प

बिपीन सुरेश सांगळे's picture

25 May 2020 - 1:09 pm | बिपीन सुरेश सांगळे

मन्या , कविता आवडली.
पुलेशु

मन्या ऽ's picture

25 May 2020 - 8:02 pm | मन्या ऽ

सर्व प्रतिसादकांना मनापासून धन्यवाद! :)
वाचकांचे आभार! :)