[शशक' २०२०] - हेवा

Primary tabs

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in स्पर्धा
17 Apr 2020 - 7:07 am

हेवाउर्वशीचं रात्री उशिरा येणं, उशिरा उठणं, नवऱ्याने तिची सरबराई करणं राधा खिडकीतून बघायची आणि तिच्या सुखाचा हेवा करायची. ते सुख मिळावं म्हणून मनोमन प्रार्थना करायची.

एक दिवस राधा उर्वशीच्या कायेत शिरली. आज राधेने उशिरा उठून नवऱ्याने केलेला नाष्टा आरामात खाल्ला. दिवसभर तो काम करत होता आणि राधा आराम करत होती. संध्याकाळ झाली; नवऱ्याने राधेला तयारी करायला सांगताच ती खुशीत तयार झाली. एक येऊन गाडी राधेला घेऊन गेली.

रात्री उशिरा घरी परतताना राधेला स्वतःचीच किळस वाटत होती. शरीर उर्वशीचं असलं तरी मन तर राधेचं होतं. दार उघडताच नवऱ्याने पैशांसाठी हात पसरले आणि समोरच्या घरातून तिच्याकडे बघणाऱ्या उर्वशीकडे बघत राधेने डोळे पुसले....


प्रतिक्रिया

मीअपर्णा's picture

17 Apr 2020 - 7:20 am | मीअपर्णा

+१ माझ्यासाठी ही विजेती कथा.
एकदम बेस्ट, लेखन, धक्का इ

जव्हेरगंज's picture

17 Apr 2020 - 7:39 am | जव्हेरगंज

रात्री उशिरा घरी परतताना राधेला स्वतःचीच किळस वाटत होती.
हे शेवटी यायला हवं होतं खरंतर..
पण तरीही सुपर्ब!!!
आतापर्यंतची सगळ्यात बेस्ट!
+१

एक येऊन गाडी राधेला घेऊन गेली.

हे पण थोडे खटकले...

+१

प्रमोद देर्देकर's picture

17 Apr 2020 - 8:20 am | प्रमोद देर्देकर

+१

चौकटराजा's picture

17 Apr 2020 - 8:51 am | चौकटराजा

+१

शेखर's picture

17 Apr 2020 - 9:06 am | शेखर

+१

सोत्रि's picture

17 Apr 2020 - 9:52 am | सोत्रि

+१

- (कथा आवडलेला) सोकाजी

अभिजीत अवलिया's picture

17 Apr 2020 - 10:53 am | अभिजीत अवलिया

+१

आनन्दा's picture

17 Apr 2020 - 12:07 pm | आनन्दा

+१

धनावडे's picture

17 Apr 2020 - 12:26 pm | धनावडे

+1

चांदणे संदीप's picture

17 Apr 2020 - 12:37 pm | चांदणे संदीप

+१

सं - दी - प

चौथा कोनाडा's picture

17 Apr 2020 - 12:49 pm | चौथा कोनाडा

संवेदनाशील !

मन्या ऽ's picture

17 Apr 2020 - 1:02 pm | मन्या ऽ

+१ , आवडली कथा! :)

निओ's picture

17 Apr 2020 - 1:03 pm | निओ

+१

सुचिता१'s picture

17 Apr 2020 - 1:12 pm | सुचिता१

+

असा मी असामी's picture

17 Apr 2020 - 1:40 pm | असा मी असामी

मस्त कथा

ज्योति अळवणी's picture

17 Apr 2020 - 2:04 pm | ज्योति अळवणी

आवडली

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

17 Apr 2020 - 2:17 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

आवडली
पैजारबुवा,

मोहन's picture

17 Apr 2020 - 2:32 pm | मोहन

+१
कोरोना सोडून इतर विषय असल्याने जास्त कौतुक

बबन ताम्बे's picture

17 Apr 2020 - 2:51 pm | बबन ताम्बे

+१

स्वलिखित's picture

17 Apr 2020 - 3:42 pm | स्वलिखित

+1

प्रचेतस's picture

17 Apr 2020 - 6:28 pm | प्रचेतस

+१

नावातकायआहे's picture

17 Apr 2020 - 6:43 pm | नावातकायआहे

+१

"प्रसाद" पण आवडलेली आहे हे नम्रपणे नमुद करुन खाली बसतो!

कोण's picture

17 Apr 2020 - 7:06 pm | कोण

+१

स्मिताके's picture

17 Apr 2020 - 7:23 pm | स्मिताके

+१

राघव's picture

18 Apr 2020 - 2:37 am | राघव

ज ब रा ट!

सुबोध खरे's picture

18 Apr 2020 - 11:36 am | सुबोध खरे

+१

लोथार मथायस's picture

19 Apr 2020 - 10:33 am | लोथार मथायस

+1

तुषार काळभोर's picture

19 Apr 2020 - 1:12 pm | तुषार काळभोर

भारी

गणेशा's picture

19 Apr 2020 - 2:34 pm | गणेशा

+१

अमरप्रेम's picture

20 Apr 2020 - 11:59 am | अमरप्रेम

+१

OBAMA80's picture

21 Apr 2020 - 7:20 am | OBAMA80

भारी
+१

अजिंक्यराव पाटील's picture

21 Apr 2020 - 12:27 pm | अजिंक्यराव पाटील

भारी

श्वेता२४'s picture

24 Apr 2020 - 12:14 am | श्वेता२४

+१

प्रशांत's picture

24 Apr 2020 - 1:41 pm | प्रशांत

+१

असा अनुभव आहे. एखादीनं डायमंड नेकलेस घेतला तर आधी तिचा नवरा पैसे काय मार्गानं मिळवतो याची खबर काढली जाते. राधा फारच बालिश वाटली. किमान गाडी आल्यावर, पुढे काय वाढून ठेवलंय हे कुणाही स्त्रीला कळायला हवं.

ब़जरबट्टू's picture

26 Apr 2020 - 6:40 pm | ब़जरबट्टू

आवडली

टर्मीनेटर's picture

27 Apr 2020 - 11:24 am | टर्मीनेटर

+१
आवडली! 'उर्वशी' आणि 'राधा' ही अप्रत्यक्षपणे पात्रांची व्यक्तिमत्वे अधोरेखित करणारी नावे फार समर्पक वाटली!

मनस्विता's picture

28 Apr 2020 - 1:47 pm | मनस्विता

+१

तुर्रमखान's picture

28 Apr 2020 - 7:05 pm | तुर्रमखान

+१

सुमो's picture

29 Apr 2020 - 9:09 am | सुमो

+1

निशाचर's picture

29 Apr 2020 - 11:55 pm | निशाचर

+१

बिपीन सुरेश सांगळे's picture

1 May 2020 - 1:16 pm | बिपीन सुरेश सांगळे

ज्योतीताई
खूप अभिनंदन
उत्तम कन्सेप्ट !

ज्योति अळवणी's picture

2 May 2020 - 10:53 am | ज्योति अळवणी

धन्यवाद

मलाही अपेक्षित नसलेला प्रतिसाद मिळाला

ज्योति अळवणी's picture

2 May 2020 - 10:53 am | ज्योति अळवणी

धन्यवाद

मलाही अपेक्षित नसलेला प्रतिसाद मिळाला

शब्दसखी's picture

3 May 2020 - 9:31 pm | शब्दसखी

अभिनंदन!!

ज्योति अळवणी's picture

4 May 2020 - 9:25 am | ज्योति अळवणी

धन्यवाद

ज्योति अळवणी's picture

4 May 2020 - 9:25 am | ज्योति अळवणी

धन्यवाद

परकायाप्रवेशावरील ही बहुधा मिपावरील पहिलीच कथा असावी (आणखी असल्यास जरूर दुवे द्यावेत). याबद्दल लेखिकेचे अभिनंदन. मात्र कथेत अगदी ढोबळ म्हणता येतील अशा विसंगती आढळल्या:
१. परकायाप्रवेशावरील साहित्यात (उदा. गुजरातेतील राजा विशालदेवाचा मुलगा राजपुत्र हरिपाळ याच्या मृत देहात चक्रपाणी महाराजांनी केलेला परकायाप्रवेश ) परकायाप्रवेशाची सिद्धी अवगत असलेली व्यक्ती फक्त दुसर्‍या मृत शरीरातच प्रवेश करू शकते, आणि तिचे मूळ शरीर अचेतन अवस्थेत रहाते , असे वाचायला मिळते. या कथेतील राधेने जिवंत असलेल्या ऊर्वशीच्या शरिरात कसाकाय प्रवेश केला? आणि शरीरांची अदलबदली झाली असे म्हणावे तर ऊर्वशीला सुद्धा ही सिद्धी अवगत होती, आणि दोघींनी निश्चित वेळ ठरवून परस्पर संमतीने हा बेत ठरवला होता का? तसे असेल तर ऊर्वशीने राधेला वस्तुस्थिती का सांगितली नाही ? ... असे प्रश्न उपस्थित होतात.
२. अशी सिद्धी अवगत असलेली राधा ही महान योगिनी असली पाहिजे. तिला योगसामर्थ्याने ऊर्वशीबद्दलची माहिती मिळाली नव्हती का?

एक येऊन गाडी राधेला घेऊन गेली.

३. नवरा स्वतः घरीच रहातो, आणि आपल्याला कुणाबरोबर तरी बाहेर पाठवतो, यावरून राधेला काहीच समजले नाही का? की तिलाही काहीतरी भलतेच करून बघावे, अशी सुप्त इच्छा होती ?
४. गाडीतून जाताना, किंवा नंतर 'तो' प्रसंग घडून येण्यापूर्वी राधेने परत आपल्या मूळ शरीरात प्रवेश का केला नाही ? त्यात कोणती अडचण होती ? (इथे पुन्हा राधेच्या सुप्त मनात तसल्या चोरट्या सुखाची लालसा होती, असे वाटून जाते).

ज्योति अळवणी's picture

5 May 2020 - 8:03 pm | ज्योति अळवणी

चित्रगुप्त जी,

आपणास या शशकचा मूळ उद्देश लक्षात आलेला नाही; असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.

मूलतः 'grass is always green on the other side'; या उक्तीप्रमाणे राधेला सुरवातीस उर्वशीचे केवळ सुखासीन आयुष्य दिसते... परंतु त्यातील पीडा तिला कशी समजावी? (आणि मी ते केवळ 100 शब्दात कसे मांडावे? म्हणून मग मी लेखन स्वातंत्र्य घेत 'परकाया प्रवेश' या माध्यमातून उर्वशीचे दुःख राधेपर्यंत पोहोचवले)