का चाफा म्लान पडला

Primary tabs

अविनाशकुलकर्णी's picture
अविनाशकुलकर्णी in जे न देखे रवी...
9 Mar 2020 - 1:11 pm

का चाफा म्लान पडला
कसे शशीस पडे खळे
*
कोमजले ताटवे फुलांचे.
का बाग विराणसी दिसे..
*
ओघळले काजळ गाली
नेत्र का असे मिटलेले?
*
अधर का असे अबोल
मुख चंद्रमा का मलूल?
*
काय चूक मम कळेना
हा रुसवा संपता संपेना
*
भास की आभास आहे
प्रवास एकट्याचाच आहे
*
कोणत्या जगात तू
कुणास ठाऊक आहे?
*
तुला भेटण्यासाठी सखे
देहाचा अडसर आहे...
avi

कविता

प्रतिक्रिया

खिलजि's picture

9 Mar 2020 - 4:14 pm | खिलजि

का आमचा गृदेव म्लान पडला
अन भक्तांसी पडे खीळ
*
कोमजले ताटवे मिलनाचे.
का हि जागा विराणसी दिसे..
*
ओघळले अश्रू गाली
नेत्र का असे मिटलेले?
*
अधर का असे गोलगोल
माती झालिया का गुल ?
*
काय चूक मम कळेना
भ्रम फसवा संपता संपेना
*
भास की आभास आहे
प्रवास आपल्या एकट्याचाच आहे
*
कोणत्या जगात तू
कुणास ठाऊक आहे?
*
तुला भेटण्यासाठी गृदेव
हा देह अजूनही वेडसर आहे...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

9 Mar 2020 - 4:18 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

तुला भेटण्यासाठी सखे
देहाचा अडसर आहे...

प्रेमात देहाचा काहीही अडसर नसतो, म्हणजे त्याचा काही संबंध नसतो.
प्रेम हे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं. बिंधास्त भेटा, जे होईन ते होईन. :)

-दिलीप बिरुटे

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

11 Mar 2020 - 3:12 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

पोट मधे येत असेल डी बी अंकल
आपण समजून जायचे
पैजारबुवा,

पाषाणभेद's picture

11 Mar 2020 - 3:42 pm | पाषाणभेद

ओ, ट्रेड मार्क आहे त्यांचा तशा भावनांचा. इग्नोर करू नका.