मी मोठ्ठा की लहान?

Primary tabs

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
10 May 2019 - 7:46 am

मला कुणी मोठ्ठं समजतच नाही
मी लहानाचा मोठ्ठा जसा झालोच नाही ||धृ||

अभ्यास कर अभ्यास कर सतत सांगता
निट लक्ष दे बोलतात उठता बसता
अभ्यास तर तो होतच असतो
त्याशिवाय का मी पास होतो?
तरी बोलतात तुला काही समजतच नाही ||१||

अभ्यासाच्या ताणातुन सुटकेसाठी
खेळ खेळणे चांगले आरोग्यासाठी
बोलणे हे खोटे आहे तुमचे सारे
कारण खेळ कोणते खेळावे ते तुम्हीच ठरवावे
अशाने ताण कधी कमी होतच नाही ||२||

शाळा म्हणजे काय शाळा आहे!?
पुस्तके कित्ती तरी! सोबत वर्कबुक्स आहे
ओझे दप्तराचे घेवून सकाळीस निघे
टाय, ब्लेझर गणवेशातले काय कामाचे?
मला जे समजते ते शाळेतल्या शिक्षकांना समजत का नाही? ||३||

लहान बहिण नेहमीच असते लहान
मी इतर वेळचा छोट्टा आता होतो महान
तिच्याशी भांडू नको तिला सांभाळ
बोलतात तुम्ही, मग ती खोडी का काढते खुशाल?
मी मोठ्ठा की छोट्टा मला काही कळतच नाही ||४||

टिव्ही बघणे ते तरी ठरवू द्या ना मला
कोणता चॅनल लावावा प्रश्न पडे मनाला
कार्टून, सिरीअल्स किती किती खोटे असतात
रिॲलीटी शोज पेक्षा मुव्हीज, साँग्ज भारी राहतात
टिव्ही पेक्षा मोबाईल गेम्स काय सॉलीड असतात नाही!! ||५||

लहान-मोठा भेद - पाषाणभेद
१०/०५/२०१९

बालसाहित्यकविताबालगीतशिक्षण

प्रतिक्रिया

सोन्या बागलाणकर's picture

10 May 2019 - 11:34 am | सोन्या बागलाणकर

मस्त पाषाणभेद साहेब.
लहानग्यांचे मनोगत मस्त मांडलंय.