[शशक' १९] - व्हॅलेंटाईन इव्हिनिंग

Primary tabs

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
16 Feb 2019 - 6:00 pm

कितीतरी दिवस सोफिया सरळच पडून राहायची.
ऊन तिला सहन व्हायचं नाही आणि रात्री कधीकधी तर पायही वाकडे व्हायचे.

आज व्हॅलेंटाईन डे.
तो आज येणार अशी कुजबुज तिच्या कानी पडली होती.
याच दिवसाची वाट बघत तिनं कितीतरी रात्री एकटीनं काढल्या होत्या.
आज मात्र तो येऊच नये असं तिला मनोमन वाटत होतं.

अखेर तो आलाच.
लिलीची पांढरी फुलं घेऊन!!!

तिनं घट्ट मिठी मारत विचारलं, "दुखलं?"

तो: "...हो.
थोडंसं....छातीत.

...व्हेंटिलेटर बंद केला तेव्हां."

त्याच्या नवीन सुटावर तिचे अश्रू ओघळले.
त्यांच्या लग्नाच्या दिवशी ओघळले होते तसे...

----------------------------------------------
सोफियाच्या थडग्याशेजारी असलेल्या त्याच्या थडग्यावर मजकूर लिहून पेंटर उभा राहिला.

विल्सन स्मिथ
मृत्यू: १४ फेब्रुवारी २०१९
RIP

प्रतिक्रिया

शलभ's picture

16 Feb 2019 - 7:04 pm | शलभ

+1

एमी's picture

16 Feb 2019 - 7:04 pm | एमी

रोचक
+१

Ganes Gaitonde's picture

16 Feb 2019 - 7:04 pm | Ganes Gaitonde

+1

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

16 Feb 2019 - 9:12 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

+१

मरणाबद्दल असूनही सुंदर म्हणावी अशी शशक !

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

16 Feb 2019 - 9:36 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आवडली.

-दिलीप बिरुटे

श्वेता२४'s picture

17 Feb 2019 - 1:18 am | श्वेता२४

सुरेख भावस्पर्शी कथा

दादा कोंडके's picture

17 Feb 2019 - 2:03 am | दादा कोंडके

मस्तच!

पैलवान's picture

17 Feb 2019 - 1:20 pm | पैलवान

सुरेख मृत्यूकथा.

शित्रेउमेश's picture

18 Feb 2019 - 8:33 am | शित्रेउमेश

+१

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

18 Feb 2019 - 9:20 am | ज्ञानोबाचे पैजार

आवडली
पैजारबुवा,

विनिता००२'s picture

18 Feb 2019 - 10:17 am | विनिता००२

छान :)

+१

राजाभाउ's picture

18 Feb 2019 - 10:39 am | राजाभाउ

+१

स्वधर्म's picture

18 Feb 2019 - 12:07 pm | स्वधर्म

+१

एकविरा's picture

18 Feb 2019 - 12:35 pm | एकविरा

छानच प्रेमकथा

मोहन's picture

18 Feb 2019 - 12:38 pm | मोहन

+१

चौथा कोनाडा's picture

18 Feb 2019 - 1:17 pm | चौथा कोनाडा

+१

किसन शिंदे's picture

18 Feb 2019 - 1:36 pm | किसन शिंदे

+१

आनन्दा's picture

18 Feb 2019 - 2:36 pm | आनन्दा

आवडली +1

कुमार१'s picture

18 Feb 2019 - 4:24 pm | कुमार१

+१

कोण's picture

19 Feb 2019 - 10:05 am | कोण

+१

खिलजि's picture

19 Feb 2019 - 1:00 pm | खिलजि

इस्कु बोलताय शशक

दिल कि कसक

और और बहुत कुछ

लई भारी's picture

19 Feb 2019 - 2:24 pm | लई भारी

+१

जेनी...'s picture

19 Feb 2019 - 9:30 pm | जेनी...

भारीये...+१

खिलजि's picture

20 Feb 2019 - 5:37 pm | खिलजि

नम्बर द्यायचा राहिला होता

रुपी's picture

21 Feb 2019 - 5:19 am | रुपी

+१

नाखु's picture

21 Feb 2019 - 7:03 am | नाखु

एकडाव आवडली

पियुशा's picture

21 Feb 2019 - 12:22 pm | पियुशा

+१ कमाल लिहिलय

मयुरी चवाथे-शिंदे's picture

21 Feb 2019 - 2:53 pm | मयुरी चवाथे-शिंदे

आवडली . हृदयस्पर्शी

उपाशी बोका's picture

23 Feb 2019 - 6:54 am | उपाशी बोका

+१

निशाचर's picture

25 Feb 2019 - 5:41 am | निशाचर

+१

चिगो's picture

25 Feb 2019 - 4:30 pm | चिगो

सुंदर, भावपुर्ण कथा.. आवडली.
+१

अमरप्रेम's picture

25 Feb 2019 - 5:25 pm | अमरप्रेम

+1