चित्रातल्या कळ्या...

Primary tabs

कलम's picture
कलम in जे न देखे रवी...
4 Oct 2018 - 10:16 am

स्वप्नात रंगलेल्या चित्रातल्या कळ्यांनो

फुलणे तव बघाया मी अधीर झालो

फुलतील फुले तुमची देतील गंध ह्रदया

रंगूनी टाकतील अन माझ्याही जीवनाला

फुलबाग मग कदाचित मनीही फुलेल माझ्या

मन ही म्हणेल गाणे जुळवूनिया सुरांना

पसरेल गंध तुमचा गंधीत होई माती

होईल पूर्ण गाणे जुळुनी नवीन नाती

फाकेल सूर्यबिंब पसरेल दश दिशांना

माझेच नवे जग हे दावीन जीवनाला

पण ह्या मनास वेड्या सांगू कसे तुम्हाला

फुलण्यास वेळ नाही चित्रातल्या कळ्यांना

कविता