वारी हो वारी

Primary tabs

माम्लेदारचा पन्खा's picture
माम्लेदारचा पन्खा in जे न देखे रवी...
23 Jun 2017 - 10:45 am

होता आषाढी कृष्णमेघांची दाटी
मन केवळ विठूसाठी आक्रंदे ।

चालती पाऊले दिशा पंढरीची
वारकरी आम्ही नाहू आनंदे ।

घोष एक गजर एक एक नाम
जीव पिसावला या मधुर नादे ।

ना जुमानू आता ऊन पावसासी
मार्ग क्रमु पांडुरंगाच्या आशिर्वादे ।

पडता दिठीस चरण ते सावळे
जैसे भ्रमर प्राशी तो मकरंदे ।

वारीस न जाताही मनाने वारीमय
हळवा अवघा महाराष्ट्र विठ्ठल छंदे ।

अभंगकविता माझीविठोबाविठ्ठलसंस्कृतीधर्म

प्रतिक्रिया

पद्मावति's picture

23 Jun 2017 - 11:56 am | पद्मावति

सुंदर.

अभ्या..'s picture

23 Jun 2017 - 12:26 pm | अभ्या..

जयजय रामकृष्ण हरि