पाऊस

शब्दबम्बाळ's picture
शब्दबम्बाळ in जे न देखे रवी...
22 Jul 2015 - 8:18 pm

सध्या चांगलाच पाऊस सुरु झालाय, त्याच्याकडे पाहताना काही वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ओळी आठवल्या. इथे प्रकाशित करतो!

कधी पाऊस म्हणजे वाहणारे ओढे आणि रस्त्यांवरती पाणी,
तर कधी थांबलेल्या गाड्या आणि रेडिओवरची गाणी!

कधी पाऊस म्हणजे पत्र्यांचा आवाज आणि कोसळणाऱ्या सरी,
तर कधी नाचणारी मुले आणि भिजण्यातली गम्मत खरी!

कधी पाऊस म्हणजे नवीन रेनकोट आणि खिश्याला लागलेली कात्री,
तर कधी कोणाचे चिंब ओले कपडे आणि हरवलेली छत्री!

कधी पाऊस म्हणजे कोणासाठी तिच्या पहिल्या भेटीची निशाणी,
तर कधी कोणाच्यातरी आठवणीने डोळ्यांतून ओघळते पाणी…

प्रत्येकासाठी पाऊस वेगळा आणि वेगळे त्याचे पाणी,
थोडे मी हि भिजावे म्हणतो पण सोबत असावे कोणी!

आशिष

कविता

प्रतिक्रिया

रातराणी's picture

23 Jul 2015 - 7:30 pm | रातराणी

छान.

दमामि's picture

23 Jul 2015 - 7:48 pm | दमामि

क्या बात!!!!!

शब्दबम्बाळ's picture

24 Jul 2015 - 3:29 pm | शब्दबम्बाळ

धन्यवाद! :)

पद्मावति's picture

24 Jul 2015 - 8:05 pm | पद्मावति

कधी पाऊस म्हणजे कोणासाठी तिच्या पहिल्या भेटीची निशाणी,
तर कधी कोणाच्यातरी आठवणीने डोळ्यांतून ओघळते पाणी…
.....टचिंग.

एक एकटा एकटाच's picture

26 Jul 2015 - 12:55 am | एक एकटा एकटाच

कधी पाऊस म्हणजे कोणासाठी तिच्या पहिल्या भेटीची निशाणी,
तर कधी कोणाच्यातरी आठवणीने डोळ्यांतून ओघळते पाणी…

हे मस्तच