भक्ती (छायाचित्रे)

Primary tabs

वेल्लाभट's picture
वेल्लाभट in कलादालन
6 Jul 2013 - 1:22 pm

गेल्या गणपतीच्या वेळी 'भक्ती' या विषयावर आधारित काही छायाचित्रे टिपली होती. ती तुम्हा सर्वांस दाखवत आहे, प्रतिक्रीयांचे स्वागत !

1
2
3
4
5
6
7

कलाछायाचित्रण

प्रतिक्रिया

पैसा's picture

7 Jul 2013 - 9:53 am | पैसा

तुम्ही काढलेली छायाचित्रे छान आहेत पण धाग्याचे शीर्षक "भक्ती" ऐवजी "पूजा" बरोबर ठरले असते असे वाटते.

हम्म. पूजा मस्त नाव आहे. माझे पण अनुमोदन. :P

अत्रुप्त आत्मा's picture

7 Jul 2013 - 3:56 pm | अत्रुप्त आत्मा

@पूजा मस्त नाव आहे. माझे पण अनुमोदन.>>> माझेपण...माझेपण...! ;)
बालिका-भक्ति =)) भक्ति-मय बालिका :p

छान आहेत प्रचि आणि पैसातैला अनुमोदन.

दिपक.कुवेत's picture

7 Jul 2013 - 11:19 am | दिपक.कुवेत

पुजेची भक्ति......छान फोटो.

मदनबाण's picture

7 Jul 2013 - 4:02 pm | मदनबाण

मस्त ! :)

अर्धवटराव's picture

8 Jul 2013 - 5:37 am | अर्धवटराव

गजाभाऊ कि बात हि कुछ और है.

अर्धवटराव

चित्रगुप्त's picture

8 Jul 2013 - 10:35 am | चित्रगुप्त

छान आहेत फोटो.
एक प्रश्न विचारतो, की यातील प्रत्येक विषयाचे तुम्ही चार-पाच वेगवेगळ्या कोणातून्/उंचीवरून फोटो काढून मग त्यापैकी तुम्हाला उत्कॄष्ट वाटलेले फोटो इथे दिले आहेत का?
उदाहरणार्थ समईचा वरून काढलेला फोटो, हा समईच्या ओळखीच्या प्रतिमेला (एक उभट, उंच वस्तू) छेद देऊन जणुकाय ती एक पंचकोणी (वा पंचटोकी) वाटी आहे, असा आभास करतो,तो मजेशीर वाटतो, आणि काहीतरी वेगळेपण त्यात वाटते.( समईच्या सावलीवरून कळते की ती उंच समई आहे, त्यामुळी चित्राला आणखीनच खुमारी येते). शेवटल्या माळेच्या फोटोत जवळचे मणी आणि कापडाची वीण वा पोत यातील स्पष्टता, आणि दूरचे मणी व कापड यांची धूसरता, यांच्यामधील विरोध, हा चित्राचा मुख्य विषय (वा आशय) गृहित धरून आणखी प्रयोग करता येतील.
रुढ अँगलने काढलेल्या फोटोंपैकी शंखात ठेवलेल्या फुलाचा फोटो उल्लेखनीय वाटतो. गणपतीच्या मूर्तीचे सुध्हा अगदी वेगळ्या, अकल्पनीय, अश्या अँगलने फोटो काढण्यातून काही चमत्कृतीपूर्ण, अनवट अश्या प्रतिमा मिळण्याची शक्यता आहे...
पुढील धाग्यातून असे काहीतरी प्रयोगात्मक बघायला मिळेल, अशी आशा करतो. शुभेच्छा.
(तुमचा लोगो आणखी लहान करून दिसेल न दिसेल इतपत केल्यास आणखी बरे).

प्रभाकर पेठकर's picture

8 Jul 2013 - 11:50 am | प्रभाकर पेठकर

उदाहरणार्थ समईचा वरून काढलेला फोटो

ती 'समई' नसावी. ते निरांजन वाटते आहे. समईच्या वर पिसारा फुलवलेल्या मोराची प्रतिमा आहे.

चिगो's picture

8 Jul 2013 - 2:18 pm | चिगो

ती समई नसावी. निरांजन वाटतेय.

किसन शिंदे's picture

8 Jul 2013 - 10:48 am | किसन शिंदे

मस्त फोटो!

सुधीर's picture

8 Jul 2013 - 11:50 am | सुधीर

केवळ सुरेख! समई आणि माळेचा फोटो खास आवडले.

सुहास झेले's picture

8 Jul 2013 - 2:23 pm | सुहास झेले

मस्त आहेत.... :)

वेल्लाभट's picture

8 Jul 2013 - 9:55 pm | वेल्लाभट

सगळ्यांचे आभार !

चित्रगुप्त: सूचनांचे स्वागत आहे. नमूद केले आहेत आपले सल्ले.

वेल्लाभट's picture

8 Jul 2013 - 9:58 pm | वेल्लाभट

बाकी समई आहे की निरांजन ते जाणकारांनी ठरवावं. माझं ज्ञान तितकं व्यापक नाही या बाबतीत.

garava's picture

9 Jul 2013 - 2:56 pm | garava

छान आहेत प्रचि.

पिंगू's picture

9 Jul 2013 - 7:03 pm | पिंगू

सुरेख आले आहेत फोटो.

फक्त समई की निरंजन हे कळाले नाही. मला तरी ती समईच वाटते.

पियुशा's picture

12 Aug 2013 - 2:48 pm | पियुशा

क्लास्स !!