देवता

अबक's picture
अबक in काथ्याकूट
24 Sep 2007 - 7:20 pm
गाभा: 

खरोखरिच देवतांची जरुरि आहे का? देवांना माणसांनिच (चांगल) बनवल आहे अस मला वाटतं.

प्रतिक्रिया

प्रकाश घाटपांडे's picture

24 Sep 2007 - 7:41 pm | प्रकाश घाटपांडे

अबक=टिकाकार
प्रकाश घाटपांडे

अबक's picture

24 Sep 2007 - 9:32 pm | अबक

प्रिय घाटपांडे
अबक=टिकाकार.
आपली प्रतिक्रीया जरा अधिक विस्तारीत करावी.

राजे's picture

24 Sep 2007 - 10:51 pm | राजे (not verified)

मी दिले असते उत्तर पण {अ}व्यक्त मतानूसार हा अधिकार महाशय सर्कीट ह्यांच्या हाती आहे, व बिचारा अबक ह्याला तर जेमतेम काही १२ तासच झाले आहेत ही व्यक्तीरेखा बनवून.

तेव्हा ह्यांना थोडावेळ जरुर द्यावा, पण जास्त नाही हं ... थोडाच.

राजे
(*हेच राज जैन आहेत)

टिकाकार's picture

26 Sep 2007 - 2:17 pm | टिकाकार

० मार्क

टिकाकार

राजे's picture

24 Sep 2007 - 10:06 pm | राजे (not verified)

क्या हे यार ... यह कोई टॉपिक है बात करने के लिए ?
टाईम पास कर ना है तो कही दुसरी जगह पकडो यहा नही ? समजे ?

बोला आता कोण लिहले ?
देवता या राज जैन ?

फरक मुश्किल आहे ना ?
तसेच आहे विचार गरजेचे ..... तुम्ही विचार कसे करता है गरजेचे ... always be +ve ... thats it.

राजे
(*हेच राज जैन आहेत)

प्रिय, राजे
आपली आज्ञा सरआखोंपर.
आपण म्हणता always be +ve हे आगदी बरोबर. पण मूळ टॉपिक चे काय?

राजे's picture

24 Sep 2007 - 10:48 pm | राजे (not verified)

तोच तर लक्षात नाही आला हीच तर खरी गोम आहे , काय समजलात ? बरोबर ना ?

राजे
(*हेच राज जैन आहेत)

विकास's picture

25 Sep 2007 - 5:43 am | विकास

>>>खरोखरिच देवतांची जरुरि आहे का? देवांना माणसांनिच (चांगल) बनवल आहे अस मला वाटतं.

ज्याला जे हवे त्याला त्याची जरूरी आहे. नाहीतर कशाचीच कशाला जरूरी नाही. अगदी "अबक" ची मिसळपावला पण गरज आहे का असे कोणी विचारू शकेल!