दृकश्राव्य विभाग :- राजा बेवड्याची गोष्ट (वर्‍हाडी कथा)

Primary tabs

मित्रहो's picture
मित्रहो in दिवाळी अंक
20 Oct 2017 - 12:00 am

Header2ह्या माणसानं एकाले एक कड्यांग वऱ्हाडी ल्येख लिवून उलीशीक वऱ्हाडी आमालेबी शिकोली नं बाप्पा! आता दिवाळी अंकात आयकतीन का थे? तुमाले मालूम झालं अशीनच का काय दंगल करून ठेवेल हाय तं!

Footer

प्रतिक्रिया

पद्मावति's picture

20 Oct 2017 - 9:22 pm | पद्मावति

मस्तच.