शशक'२०२२ - गारवा

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
15 May 2022 - 11:35 am

काय म्हणावं या बाईच्या जन्माला. दिवसभर स्वयंपाक घरात आणि रात्रभर बिछान्यात. नुसती तगमग. नवरोबा दिवसभर चड्डीवर हिंडतो, रात्री तर सांगायलाच नको. कसाबसा दिवस जातो कामामध्ये पण रात्रीचा त्रास काय सहन होत नाही.
सांगता कोणाला. शेजारची जोशीण बाई टोमणा कसा मारते, "आमच्या ह्यांना नाही बाई एवढं सांगावं लागत, एकदा सांगितले कि चुपचाप ऐकतात".
सोसलं, सोसलं शेवटी काल यांना दमच दिला. म्हटले, आता जर रात्रीचा त्रास बंद झाला नाही तर खेटरान् पूजा करेन.

इन्व्हर्टर आणि AC ....जाळ आणि धूर संगटच ..ख्याक. सकाळीच बसवून गेले लोकं.
आज रात्री शरीराला गारवा भेटेल, मनाला दुपारपासूनच मिळाला, जेव्हा सोसायटी मध्ये AC ची जाहिरात करून आले तेव्हापासून.

प्रतिक्रिया

तुषार काळभोर's picture

15 May 2022 - 11:50 am | तुषार काळभोर

गं बाई बाई झोंबतो गारवा....

कुमार१'s picture

15 May 2022 - 11:56 am | कुमार१

+१

मोहन's picture

15 May 2022 - 12:31 pm | मोहन

+१

गामा पैलवान's picture

15 May 2022 - 1:40 pm | गामा पैलवान

+१
हाहाहा!
-गा.पै.

अनिंद्य's picture

15 May 2022 - 1:43 pm | अनिंद्य

:-)

+१

डाम्बिस बोका's picture

15 May 2022 - 4:50 pm | डाम्बिस बोका

+१

चांदणे संदीप's picture

16 May 2022 - 8:08 am | चांदणे संदीप

+१

सं - दी - प

चौथा कोनाडा's picture

16 May 2022 - 11:52 am | चौथा कोनाडा

हा... हा... हा...

+१

सौंदाळा's picture

16 May 2022 - 12:52 pm | सौंदाळा

+१

श्वेता२४'s picture

17 May 2022 - 1:00 pm | श्वेता२४

+१

स्मिताके's picture

22 May 2022 - 4:42 pm | स्मिताके

+१

चेतन सुभाष गुगळे's picture

25 May 2022 - 9:17 pm | चेतन सुभाष गुगळे

रात्रीच्या त्रासाचा ट्विस्ट आवडला.