दिवाळी अंक २०२१ : व्यंगचित्रे १

Primary tabs

iamsharadmahajan's picture
iamsharadmahajan in दिवाळी अंक
1 Nov 2021 - 9:00 pm

Sharad Mahajan, Manor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

प्रतिक्रिया

गुल्लू दादा's picture

2 Nov 2021 - 2:08 pm | गुल्लू दादा

आवडलेत. धन्यवाद.

कुमार१'s picture

2 Nov 2021 - 2:29 pm | कुमार१

खूप छान.

सौंदाळा's picture

2 Nov 2021 - 3:20 pm | सौंदाळा

छान
गणपतीबाप्पाचे चित्र २ वेळा आले आहे.

सुरसंगम's picture

2 Nov 2021 - 4:48 pm | सुरसंगम

मस्त आवडले.

चौथा कोनाडा's picture

2 Nov 2021 - 5:06 pm | चौथा कोनाडा

सुंदर भाष्यचित्रे !
गॅस सिलेंडरवाले व्यंगचित्र आवडले !
+१

पाषाणभेद's picture

2 Nov 2021 - 6:25 pm | पाषाणभेद

छान

मित्रहो's picture

3 Nov 2021 - 9:29 am | मित्रहो

सारी चित्रे आवडली

मदनबाण's picture

3 Nov 2021 - 7:39 pm | मदनबाण

सर्व चित्रे आवडली.

मदनबाण.....

जेम्स वांड's picture

4 Nov 2021 - 11:27 am | जेम्स वांड

व्यंगचित्रे उत्तमच आहेत, खूप खूप आवडली. पुढील वाटचालीस शुभेच्छा.

शेवटच्या चित्र शब्दात बरेच काही व्यक्त झाले आहे.

जुइ's picture

6 Nov 2021 - 11:01 pm | जुइ

सर्व चित्रे आवडली.

श्रीगुरुजी's picture

6 Nov 2021 - 11:45 pm | श्रीगुरुजी

सर्व व्यंगचित्रे छान आहेत.

सर्व व्यंगचित्रे छान आहेत